Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Guido De Padt

36 resultaten

5-2 Guido De Padt (Open Vld) 20/10/2010
  het invoeren van een minimale dienstverlening door de NMBS tijdens stakingsperioden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-44
5-49 Guido De Padt (Open Vld) 24/2/2011
  vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-77 Guido De Padt (Open Vld) 24/3/2011
  het stijgend aantal bejaarde asielzoekers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-89 Guido De Padt (Open Vld) 31/3/2011
  de stiptheid van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-122 Guido De Padt (Open Vld) 5/5/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-125 Guido De Padt (Open Vld) 5/5/2011
  de efficiŽntieverhogende maatregelen in de kadernota Verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-840
5-137 Guido De Padt (Open Vld) 12/5/2011
  de twintig aanbevelingen van de Federale Commissie van de Verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-162 Guido De Padt (Open Vld) 19/5/2011
  de financiŽle situatie van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-201 Guido De Padt (Open Vld) 16/6/2011
  het herstelplan van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-226 Guido De Padt (Open Vld) 30/6/2011
  de registratie van etniciteit door de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-263 Guido De Padt (Open Vld) 14/7/2011
  de geplande sluiting van stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-280 Guido De Padt (Open Vld) 10/11/2011
  de bewijswaarde van een youtubefilmpje bij een overtreding
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-293 Guido De Padt (Open Vld) 17/11/2011
  de stakingsaanzegging van de metropolitie in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-375 Guido De Padt (Open Vld) 19/1/2012
  de inning van achterstallige boetes voor zwartrijders bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-405 Guido De Padt (Open Vld) 2/2/2012
  de kwaliteit van het internationaal paspoort
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-426 Guido De Padt (Open Vld) 16/2/2012
  de snelheidshandhaving en de onbemande camera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-484 Guido De Padt (Open Vld) 29/3/2012
  het uitwijzen van een illegale crimineel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-515 Guido De Padt (Open Vld) 26/4/2012
  de buitenlandse overtreders op onze wegen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-544 Guido De Padt (Open Vld) 10/5/2012
  de evaluatie van het protocol over de uitoefening van het stakingsrecht binnen de NMBS-Groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-570 Guido De Padt (Open Vld) 31/5/2012
  het langer werken voor vrijwillige brandweerlieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-608 Guido De Padt (Open Vld) 14/6/2012
  de overheveling van sommige politietaken naar de bewakingssector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-624 Guido De Padt (Open Vld) 28/6/2012
  het intrekken van de Salduzdotatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-702 Guido De Padt (Open Vld) 8/11/2012
  Belgocontrol
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-736 Guido De Padt (Open Vld) 6/12/2012
  het noodplan voor de Belgische luchtvaartsector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-749 Guido De Padt (Open Vld) 13/12/2012
  de hervorming van de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-831 Guido De Padt (Open Vld) 31/1/2013
  de controles van de lokale besturen door de belastingdiensten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-877 Guido De Padt (Open Vld) 28/2/2013
  het negatief advies van de Privacycommissie over de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-890 Guido De Padt (Open Vld) 7/3/2013
  de federale dienstencultuur
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-904 Guido De Padt (Open Vld) 14/3/2013
  de gebrekkige dienstverlening van de NMBS ter gelegenheid van het recente winteroffensief
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-989 Guido De Padt (Open Vld) 16/5/2013
  de treinramp in Wetteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-1021 Guido De Padt (Open Vld) 30/5/2013
  de ANPR-camera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1168 Guido De Padt (Open Vld) 14/11/2013
  de uitbesteding van politietaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1212 Guido De Padt (Open Vld) 5/12/2013
  de dringende medische hulp geleverd door brandweerkorpsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1319 Guido De Padt (Open Vld) 13/2/2014
  het gebruik van drones en de privacy
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1335 Guido De Padt (Open Vld) 20/2/2014
  het drankspelletje Neknomination
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1388 Guido De Padt (Open Vld) 27/3/2014
  de bijzitters van de stembureaus
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)