Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen zonder antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de antwoordtermijn op dit ogenblik is verstreken.

195 resultaten

 
eerste minister
7 - 1701 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Wateroverlast van juli 2021 - Geleden schade door menselijke ingrepen - Dekking - Rampenfonds - Overleg met de Vlaamse overheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 12/7/2022
7 - 1671 Fatima Ahallouch (PS)    
  (nog niet vertaald) Guerre en Ukraine - Femmes ukrainiennes - Protection - Victimes de viol ou de violences sexuelles - Accès à l'interruption volontaire de grossesse ou au soutien psychologique pour les réfugiées - Transfert éventuel vers la Belgique  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1667 Stephanie D'Hose (Open Vld)    
  Strijd tegen roofkunst - Conventie van Nicosia - Ratificering - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022) 2/6/2022
7 - 1664 Els Ampe (Open Vld)    
  Donaties of overheidsgiften in landen buiten de Europese Unie (EU) - Regels voor overheidsbedrijven, parastatale instellingen of bedrijven die een openbare dienst vervullen - Democratische toets - Criteria - Ontwikkeling - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022) 2/6/2022
7 - 1661 Tom Ongena (Open Vld)    
  Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - «Burn Pits» - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022) 2/6/2022
7 - 1641 Els Ampe (Open Vld)    
  «Worldwide surveillance web» - Massasurveillance - Big data - Buitenlandse actoren - Privacy - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022) 2/6/2022
7 - 1635 Els Ampe (Open Vld)    
  China - Olympische spelen - App «MY2022» - Verplichte gebruik - Spionage - Privacy - Bescherming - Aanpak - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
7 - 1551 Tom Ongena (Open Vld)    
  Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Cybercrime - Klachten - Cijfers en tendensen - Strijd - Belgische cyberbeleid - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 30/3/2022
7 - 1547 Tom Ongena (Open Vld)    
  Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Gebruik door de overheidsdiensten - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 30/3/2022
7 - 1523 André Antoine (Les Engagés)    
  Internationale School van SHAPE - Heropbouw - Financiering - Verdeling - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de federale Staat - Aanvullend budget te voorzien - Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 25/3/2022
 
vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
7 - 1670 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Keuring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2022) 10/6/2022
7 - 1639 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Grenswerkers - Grensarbeid - Hybride werken - Discriminatie - Aanpassen fiscale en sociale zekerheidsafspraken - EU verordening  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2022) 23/5/2022
7 - 1616 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Ombudsman van de verzekeringen - Klachten - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
7 - 1509 Nadia El Yousfi (PS)    
  Halfgeleidermarkt - «Chips Act»-programma van de Europese Commissie - Standpunt van België - Financiële bijdrage - Inpassing in het herstelplan - Toekomstige productielijnen - Inplanting - Belgische economie - Return  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022) 9/3/2022
7 - 1500 Alexander Miesen (MR)    
  Wirtschaftspolitik - Arbeitsmarktpolitik - European Green Deal - Umsetzung - Folgen - Arbeitsplätze - Umstrukturierung - Maßnahmen Economisch beleid - Arbeidsmarktbeleid - Europese Green Deal - Uitvoering - Gevolgen - Jobs - Herstructurering - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2022) 21/2/2022
7 - 1478 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Bescherming van de consument - Eenzijdig wijzigen van prijzen, kenmerken en voorwaarden van een overeenkomst - Economische Inspectie - Meldingen - Klachten - Cijfers - Onderzoek - Resultaat  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022) 3/2/2022
7 - 1436 Kurt De Loor (Vooruit)    
  Vastgoedmakelaar - Syndicus - Kruispuntbank van ondernemingen - Vereniging van mede-eigenaars - Commissaris van de rekeningen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/1/2022) 17/12/2021
  Rappel 22/3/2022
7 - 1428 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Sociale wetgeving - Inbreuken - Cijfers - Evolutie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/1/2022) 17/12/2021
7 - 1409 Alexander Miesen (MR)    
  Bausektor - Preissteigerungen der Baumaterialien - Lösungen - Maßnahmen Bouwsector - Prijsstijgingen van de bouwmaterialen - Oplossingen - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/12/2021) 24/11/2021
7 - 1323 Alexander Miesen (MR)    
  Maßnahmen - Abfederung Covid-Pandemie - Unterstützung der Wirtschaft Maatregelen - Inperking van de crisis ten gevolge van de COVID-pandemie - Ondersteuning van de economie (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
7 - 1299 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)    
  Export van Belgische goederen en diensten - Cijfers - COVID-19 - Brexit - Impact Exportdocumenten en legalisatie van handelsdocumenten - Kosten - Vermindering - Exportbevordering - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/8/2021) 5/7/2021
7 - 1266 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)    
  Circulaire economie - Toestand in België -Onderzoek en ontwikkeling - Steun - Openbare aanbestedingen - Gebruik van secundaire hulpbronnen - Grensoverschrijdend vervoer van afval - Contact met de buurlanden - Samenwerking met de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021) 21/6/2021
7 - 1145 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - e-commerce - Leveringsopties - Duurzaamheid - Maatregelen (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021) 5/3/2021
7 - 1143 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Ondersteuning - Rol voor de betaalproviders - Aankopen online en offline - Tarieven - Maatregelen (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021) 5/3/2021
7 - 1078 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Covid-19 - Impact - Buitenlandse werknemers in België - Belgen die in het buitenland werken - Personenbelastingen - Bijdrage aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Betaling - Verplichtingen - Noodzakelijke aanpassingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 2/3/2021
7 - 965 Fatima Ahallouch (PS)    
  Coronavirus - Verspreiding - Beperking - Elektronische betaalmiddelen - Ouderen of digibeten - Cashbetalingen - Toelating (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 26/1/2021
7 - 953 Latifa Gahouchi (PS)    
  Banktarieven - Verhoging - Aanmoediging van internetbankieren - Kwetsbare personen - Digitale kloof - Probleem van toegang tot bankdiensten - Bevriezing van de tarieven - Invoering van een basisbankdienst  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 26/1/2021
7 - 683 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Innovatiepremie - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 560 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Exitmaatregelen - Chirurgische maskers - Verkoop in supermarkten - Prijs - Eventuele maximumprijs (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020) 19/5/2020
7 - 526 Philippe Courard (PS)    
  Covid-19-gezondheidscrisis - Telewerk - Tevredenheid van bedrijven en besturen - Onderzoek - Eventuele bevindingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020) 28/4/2020
7 - 515 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Studentengemeenschap - Onlinelessen en -examens - Gelijke kansen - Digitale kloof - Eventuele oplossingen - Overleg met de deelstaten (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020) 27/4/2020
7 - 509 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronavirus - Tests - Verblijfscentra voor personen met een handicap - Maatregelen - Coördinatie met de deelstaten (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020) 24/4/2020
 
vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel
7 - 1684 Rik Daems (Open Vld)    
  Landbouw - Pesticiden - Agrochemicaliën - Gebruik - Toename - Cijfers en tendensen - Impact op voeding, leefmilieu en gezondheid - Niet-chemische alternatieven en preventiemethodes - Mogelijke gebruik  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1604 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Dierenrechtenextremisme - Landbouw - Veehouderijen - Geweldpleging - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 5/5/2022
7 - 1317 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Everzwijnenvlees - Wildbraad - Verkoop - FAVV - Controle - Inbreuken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/9/2021) 11/8/2021
7 - 549 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Land- en tuinbouwsector - Seizoenarbeiders - Tekort - Eventuele tewerkstelling van vluchtelingen en asielzoekers (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020) 12/5/2020
7 - 383 Philippe Courard (PS)    
  Nitraten - Lozing in de grond - Vervuiling van waterlopen - Groene algen - Verspreiding - Toestand - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020) 4/3/2020
7 - 209 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020) 28/11/2019
7 - 95 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)    
  Luchthavens - Inbeslagneming van dieren  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019) 14/10/2019
 
vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
7 - 1319 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Pleziervaart - Economisch belang - Veiligheid - Regelgeving - Controle - Sensibiliseringcampagnes  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/9/2021) 11/8/2021
7 - 992 Latifa Gahouchi (PS)    
  Carpooling - Federaal Planbureau - Studie - Files - Vervuilende uitstoot - Bestrijding - Overleg met de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021) 3/2/2021
7 - 970 Alexander Miesen (MR)    
  Flüge - Besteuerung - Flugmaut - Einführung - Initiativen ___________ Vluchten - belastingen - vliegtaks - invoering - initiatieven  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 27/1/2021
  Rappel 29/4/2021
7 - 912 Fatima Ahallouch (PS)    
  Personen met beperkte mobiliteit - Openbaar vervoer - Toegankelijkheid - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Beleid inzake personen met beperkte mobiliteit - Maatregelen - Overleg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021) 17/12/2020
  Rappel 26/1/2021
7 - 847 Stephanie D'Hose (Open Vld)    
  Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020) 18/11/2020
7 - 674 France Masai (Ecolo-Groen)    
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ciney - Nieuw station - Vergunningsaanvraag - Inhoud -Opmerkingen van de gemeente - Inachtneming - Eventuele wijzigingen - Tijdspad van het project  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020) 22/9/2020
 
vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
7 - 1685 André Frédéric (PS)    
  (nog niet vertaald) Service public fédéral (SPF) Finances - Plan Infrastructure Horizon 2024 - Fermeture de bâtiments - Résidence administrative de Malmedy - Service de proximité - Maintien - Mesures  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1455 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Fiscale rulings - Type belasting - Profiel van de aanvrager - Cijfers - Evolutie - Verband met de pandemie van Covid-19  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022) 20/1/2022
7 - 1196 Bert Anciaux (Vooruit)    
  Wetboek van de inkomstenbelastingen - Artikel 36, § 2, tweede lid - Interpretatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021) 19/4/2021
7 - 1103 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Sociale inspecteurs - Gevallen van «bedreiging» of «aanval» - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 3/3/2021
7 - 1000 Alexander Miesen (MR)    
  Hochfrequenzhandel der Börsen - Finanztransaktionssteuer - Einführung - Diskussionen auf Ebene der Europäischen Union und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung High frequency trading- Tax op financiële transacties - Invoering - Debat in de Europese Unie en in de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
  Rappel 29/4/2021
7 - 954 Latifa Gahouchi (PS)    
  Banktarieven - Verhoging - Aanmoediging van internetbankieren - Kwetsbare personen - Digitale kloof - Probleem van toegang tot bankdiensten - Bevriezing van de tarieven - Invoering van een basisbankdienst  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 26/1/2021
7 - 841 Rik Daems (Open Vld)    
  Dexia - Bankencrisis - Belgische overheidswaarborg - Impact op de Belgische begroting - Impact van de Covid-19-crisis en van de Brexit - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020) 12/11/2020
7 - 839 Rik Daems (Open Vld)    
  Dexia - Covid-19-crisis - Brexit - impact - Bezorgdheid van de Europese Centrale Bank (ECB)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020) 12/11/2020
7 - 608 Stephanie D'Hose (Open Vld)    
  Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020) 23/6/2020
 
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
7 - 1697 Tom Ongena (Open Vld)    
  Needle Spiking - Drugs - Cijfers en tendensen - Politie - Aanpak - Maatregelen - Preventie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 12/7/2022
7 - 1692 Rik Daems (Open Vld)    
  Asbest - Vervuild staalschroot - Bouwmateriaal - Recyclage - Sloopafval - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 12/7/2022
7 - 1683 Rik Daems (Open Vld)    
  Landbouw - Pesticiden - Agrochemicaliën - Gebruik - Toename - Cijfers en tendensen - Impact op voeding, leefmilieu en gezondheid - Niet-chemische alternatieven en preventiemethodes - Mogelijke gebruik  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1679 Els Ampe (Open Vld)    
  Eetstoornissen - Pro-anorexia websites en coaches - Seksueel misbruik - Klachten - Cijfers en tendensen - Slachtoffers - Begeleiding en preventie - Maatregelen - «Pro-ana» websites - Strijd - Opsporing - Mogelijk verbod  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1677 Fatima Ahallouch (PS)    
  (nog niet vertaald) Pesticides - Utilisation importante en Belgique - Raisons - Interdiction européenne d'utilisation - Dérogations - Attribution - Problème de santé publique  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1662 Tom Ongena (Open Vld)    
  Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - «Burn Pits» - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022) 2/6/2022
7 - 1640 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Grenswerkers - Grensarbeid - Hybride werken - Discriminatie - Aanpassen fiscale en sociale zekerheidsafspraken - EU verordening  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2022) 23/5/2022
7 - 1632 Tom Ongena (Open Vld)    
  Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
7 - 1629 Tom Ongena (Open Vld)    
  Politie en ordehandhaving - Zelfdoding - Dienstwapens - Psychologische bijstand - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
7 - 1620 Latifa Gahouchi (PS)    
  Gelijkheid tussen vrouwen en mannen - Ongelijke medische zorg - Gegevens - Eventuele studie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
7 - 1619 Latifa Gahouchi (PS)    
  Gemetastaseerde borstkanker - Geneesmiddel Herceptin - Doeltreffendheid - Resultaten - Protocollen - Eventuele herziening  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
7 - 1618 Latifa Gahouchi (PS)    
  Hepatitis bij kinderen - Toename van het aantal gevallen - Onderzoek naar de oorzaken - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
7 - 1611 Rik Daems (Open Vld)    
  Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
7 - 1596 Rik Daems (Open Vld)    
  Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - Financiële schade - Continuïteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 5/5/2022
7 - 1580 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Centraal Meldpunt voor een eerlijke concurrentie - Aantal meldingen - Evolutie (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2022) 5/4/2022
7 - 1567 Els Ampe (Open Vld)    
  Papieren rietjes - Kinderen - Verstikkingsgevaar - Cijfers - Alternatieve - Plastieken rietjes met een CE-keurlabel  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2022) 5/4/2022
7 - 1564 Els Ampe (Open Vld)    
  Tabak en rookwaren - Nicotinezakjes - Verboden middelen - Jongeren - Verslaving - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2022) 5/4/2022
7 - 1519 France Masai (Ecolo-Groen)    
  Programma «Born in Belgium Professionals» - Doelstelling - Project «Born in Brussels» - Evaluatie - Conclusies - Overleg met de deelstaten -Resultaat - Gegevensbescherming - Eventueel probleem - Kwetsbare situatie - Opvolging - Oplossingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2022) 11/3/2022
7 - 1514 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Grensarbeid - Cijfers - Evolutie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022) 9/3/2022
7 - 1513 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)    
  Dikkedarmkanker - Preventie - Opsporing - Maatregelen - Tests - Mortaliteit - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022) 9/3/2022
7 - 1508 Véronique Durenne (MR)    
  Vaxzevriavaccin van AstraZeneca - Productie - Toediening in België - Niet-gebruik voor het zogenaamde boostervaccin [Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022) 9/3/2022
7 - 1507 Véronique Durenne (MR)    
  Farmagroothandel - Vergoedingssysteem -Hervorming van het mechanisme - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022) 9/3/2022
7 - 1492 Philippe Courard (PS)    
  COVID-19 - Maatschappelijke kost - Hospitalisatie - Volledige tenlasteneming door niet-gevaccineerde personen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022) 9/2/2022
7 - 1491 Fatima Ahallouch (PS)    
  Endometriose - Chronische aandoening - Erkenning  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022) 9/2/2022
7 - 1474 Yves Buysse (Vlaams Belang)    
  Ziekenhuizen - Defusionering - Situatie in Noord-West-Vlaanderen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022) 3/2/2022
7 - 1463 Alexander Miesen (MR)    
  Covid-19 - allgemeine Impfpflicht - Kontrolle der Pandemie - Gesundheitssektor - strukturell Verstärkung - Kommunikation der Maßnahmen - Anpassungen - Sensibilisierung der Bevölkerung für die Impfung COVID-19 - Algemene vaccinatieverplichting - Beheersing van de pandemie - Gezondheidssector - Structurele versterking - Communicatie van de maatregelen - Aanpassingen - Bewustmaking van de bevolking over vaccinatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022) 20/1/2022
7 - 1439 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Korte ketenproducten - Oorsprong van het wild - Trichinellaonderzoek - Regelgeving voor het vermarkten - Versoepelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/1/2022) 17/12/2021
7 - 1437 Latifa Gahouchi (PS)    
  Covidpandemie - Impact op jongeren - Mentale gezondheid - Gedifferentieerde benadering (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/1/2022) 17/12/2021
  Rappel 25/3/2022
7 - 1430 Tom Ongena (Open Vld)    
  Drugs - Vloeibare drugs - Drug op basis van hoestsiroop - Productie en omloop - Cijfers en tendensen - Strijd - Maatregelen - Jongeren - Bescherming  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/1/2022) 17/12/2021
7 - 1421 Véronique Durenne (MR)    
  Geboorteobservatorium - Eventuele oprichting - Belang - Bevallingen - Cijfergegevens - Toegang - Obstetrisch geweld - Bestrijding - Eventueel gevoerde acties  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/12/2021) 26/11/2021
7 - 1411 Alexander Miesen (MR)    
  Attestpflicht bei eintägiger Abwesenheit - Auswirkungen - eventueller Missbrauch - Maßnahmen - Langzeitkranke - Prävention Afschaffing doktersattest bij afwezigheid van één dag - Gevolgen - Mogelijk misbruik - Maatregelen - Langdurig zieken - Preventie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/12/2021) 24/11/2021
7 - 1408 Alexander Miesen (MR)    
  Alleinstehende - finanzielle und soziale Situation - Gerechtigkeit - Maßnahmen Alleenstaanden - Financiële en sociale situatie - Rechtvaardigheid - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/12/2021) 24/11/2021
7 - 1389 Els Ampe (Open Vld)    
  DNA-zelftests - Erfelijke aandoeningen - Privacy - Gezondheidszorg - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/11/2021) 27/10/2021
7 - 1383 Latifa Gahouchi (PS)    
  Vaccinatie - Kinderen - Beheersing van de pandemie (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/11/2021) 20/10/2021
7 - 1377 Latifa Gahouchi (PS)    
  Volksgezondheid - Blootstelling aan radonstraling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/11/2021) 12/10/2021
7 - 1374 Fatima Ahallouch (PS)    
  Borstimplantaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/11/2021) 12/10/2021
7 - 1365 Fatima Ahallouch (PS)    
  Gevangenissen - Gezondheidsproblemen - Gezondheidszorg aan gedetineerden - Infrastructuur  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/11/2021) 30/9/2021
7 - 1346 Latifa Gahouchi (PS)    
  Mentale gezondheid - Suïcidepreventie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/10/2021) 10/9/2021
  Rappel 25/3/2022
7 - 1343 Véronique Durenne (MR)    
  COVID-19 - Gevaccineerde gehospitaliseerde personen - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/10/2021) 7/9/2021
7 - 1342 Véronique Durenne (MR)    
  COVID-19 - Overplaatsing van patiënten - Spreiding over de gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/10/2021) 7/9/2021
7 - 1330 Alexander Miesen (MR)    
  Leihmutterschaft - rechtlicher Rahmen - Regelung Draagmoederschap - Wettelijk kader - Regelgeving  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
7 - 1297 Rik Daems (Open Vld)    
  Lichaamsmateriaal - Medische of wetenschappelijke doeleinden - Gebruik binnen een gerechtelijk onderzoek - Privacy - Bescherming (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/8/2021) 5/7/2021
7 - 1295 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronavirus - Vaccins - Verhoogde immuniteit - Studies - Veelbelovende resultaten (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/7/2021) 30/6/2021
7 - 1274 Bert Anciaux (Vooruit)    
  Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Resultaten - Aantal besmettingen - Redenen - Informatie van de bevolking - Communicatie (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021) 23/6/2021
7 - 1273 Bert Anciaux (Vooruit)    
  Geestelijke gezondheidszorg - Opvang mogelijkheden - Consultatie van psychologen, therapeuten en psychiaters - Vergemakkelijkte toegang - Maatregelen - Mogelijke actieplan - Overleg met de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021) 23/6/2021
7 - 1272 Bert Anciaux (Vooruit)    
  Coronacrisis - Covid-19 - Bestrijding - Mensen die de vaccinatie weigeren - Oplossing - Alternatieve medicatie - Zoektocht - Ondersteuning door de overheden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021) 23/6/2021
7 - 1263 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Bedrijven - Antigeensneltests - Gratis ter beschikking stellen - Proefprojecten - Balans (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021) 21/6/2021
7 - 1256 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - PCR-tests - Eventuele kosteloosheid (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021) 3/6/2021
7 - 1246 Véronique Durenne (MR)    
  Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Rol van de apothekers - Vaccinatie in apotheken - Stand van zaken (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021) 12/5/2021
7 - 1212 Alexander Miesen (MR)    
  Gesundheitswesen - Coronakrise - Zustand der Krankenkassen (Covid-19) Gezondheidszorg - Coronacrisis - Situatie van de ziekenfondsen (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021) 28/4/2021
7 - 1211 Alexander Miesen (MR)    
  Coronakrise - Impfreihenfolge - gefährdete Gruppierungen - Priorisierung der Lehrerschaft (Covid-19) Coronacrisis - Vaccinatievolgorde - Risicogroepen - Prioriteit voor onderwijzend personeel (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021) 27/4/2021
7 - 1210 Alexander Miesen (MR)    
  Coronakrise - Jugend - mentale Gesundheit - Perspektiven - Kommunikation - Verbesserung - zusätzlichen Dienste (Covid-19) Coronacrisis - Jongeren - Geestelijke gezondheid - Perspectieven - Communicatie - Verbetering - Aanvullende diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021) 27/4/2021
7 - 1180 Alexander Miesen (MR)    
  Seltene Erkrankungen - Umgang der Betroffenen mit den Kosten - Zulassung von Medikamenten Zeldzame ziekten - omgang van de getroffenen met de kosten - goedkeuring van geneesmiddelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021) 31/3/2021
7 - 1179 Alexander Miesen (MR)    
  Covid-19 - Impfstrategie - AstraZeneca - Nebenwirkungen COVID-19 - vaccinatiestrategie - AstraZeneca - bijwerkingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021) 31/3/2021
7 - 1171 Fatima Ahallouch (PS)    
  Coronacrisis - Vaccins - Problematiek van foute doses - Doses geproduceerd door bedrijven die niet gehomologeerd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap - Transparantie (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021) 31/3/2021
  Rappel 16/9/2021
7 - 1164 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Mentale gezondheid - Zorg - Verwachtingen van de sector - Overleg met de deelstaten (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021) 31/3/2021
  Rappel 25/3/2022
7 - 1159 Véronique Durenne (MR)    
  COVID-19 - Testbeleid - Snelle antigeentesten - Gebruik - Uitrol -Termijn - Gezondheidswerkers die ze kunnen afnemen - Apothekers - Eventuele opleidingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021) 31/3/2021
  Rappel 29/4/2021
7 - 1151 Bert Anciaux (Vooruit)    
  Coronacrisis - Vaccinatiecampagne - Vaccinatie van kwetsbare mensen - Organisatie - Problemen - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021) 31/3/2021
7 - 1150 Latifa Gahouchi (PS)    
  COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Strategie - Verontrustende toestand in de scholen - Leerkrachten - prioritaire vaccinatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021) 26/3/2021
7 - 1136 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Avrox-mondmaskers - Schadelijkheid - Verwijdering - Sciensano - Bijkomend onderzoek - Openbare aanbesteding voor de aankoop van mondmaskers - Voorwaarden voor toekenning - Onderzoek van justitie - Stand van zaken (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021) 5/3/2021
7 - 1125 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)    
  COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Apothekers - Mogelijke deelname - Organisatie - Voorwaarden - Opleiding van de apothekers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 3/3/2021
  Rappel 29/4/2021
7 - 1112 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 3/3/2021
7 - 1111 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 3/3/2021
7 - 1040 Tom Ongena (Open Vld)    
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 1/3/2021
7 - 1022 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 1/3/2021
7 - 1005 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
7 - 1004 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Asbestfonds - Geweigerde aanvragen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
7 - 1003 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Asbestfonds - Rechthebbenden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
7 - 987 Latifa Gahouchi (PS)    
  COVID-19 - Nieuwe varianten - Besmettelijkheid - Stoffen mondmaskers - Doeltreffendheid - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021) 28/1/2021
7 - 984 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)    
  Coronacrisis - Vaccinatiestrategie inzake COVID-19 - Deel van de bevolking dat zich wenst te laten vaccineren - Stijging van het percentage - Communicatie - Verbetering - Buurtgezondheidswerkers - Betrokkenheid - Uniforme informatie (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021) 28/1/2021
  Rappel 29/4/2021
7 - 969 Alexander Miesen (MR)    
  Deutschsprachige Gemeinschaft - Krankenhausstandorte - Garantie für die Wartung von zwei Krankenhäusern _________________ Duitstalige Gemeenschap - ziekenhuisvestigingen - waarborg voor het behoud van twee ziekenhuizen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 27/1/2021
  Rappel 29/4/2021
7 - 964 Fatima Ahallouch (PS)    
  Coronacrisis - Gezondheid en vrouwenrechten - Seksuele en reproductieve gezondheid - Toegang - Bestrijding van gendergerelateerd geweld - Samenwerking met de deelstaten (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 26/1/2021
7 - 963 Fatima Ahallouch (PS)    
  Ambulanciers - Opleiding - Bekwaamheid - Verdeling tussen het federale niveau en de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 26/1/2021
7 - 869 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Impact - Gezondheidszorg en zorg in ziekenhuizen - Stand van zaken - Uitstel van zorg - Te vrezen gevolgen voor de toekomst (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020) 24/11/2020
7 - 860 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)    
  Coronacrisis - Testing - Zelftests - Toelating - Doeltreffendheid - Omkadering - Verkoop en gebruik - Cijfers - Medische en wetenschappelijke beoordeling - Ondersteuning van de testcentra (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020) 19/11/2020
  Rappel 29/4/2021
7 - 754 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - PCR-Test (polymerase chain reaction) - Medisch voorschrift - Huisartsen en kinderartsen - Sterk toegenomen administratieve werklast - Eventuele oprichting van een callcenter (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 751 Yves Buysse (Vlaams Belang)    
  Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 742 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 738 Stephanie D'Hose (Open Vld)    
  Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 729 Bert Anciaux (sp.a)    
  Zorginstellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen - Parkeerkaarten voor mensen met een handicap - Gebruik  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 725 Bert Anciaux (sp.a)    
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 723 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 722 Bert Anciaux (sp.a)    
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 721 Bert Anciaux (sp.a)    
  De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 656 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronavirus - Vaccin - Aankoop door België - Schadelijke bijwerkingen - Clausule van bescherming tegen elke wettelijke aanklacht - Financiële aansprakelijkheid - Voorbehoud door de experts (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020) 22/9/2020
7 - 550 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 op basis van bijzondere machten - Uitbreiding van het delegeren van medische handelingen aan andere gezondheidswerkers - Lijst van toegelaten handelingen (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020) 12/5/2020
7 - 548 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Land- en tuinbouwsector - Seizoenarbeiders - Tekort - Eventuele tewerkstelling van vluchtelingen en asielzoekers (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020) 12/5/2020
7 - 545 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Versoepeling van de lockdown - Tests uitgevoerd door de huisartsen - Werkwijze - Systeem van «contact tracing» (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020) 12/5/2020
7 - 532 Martine Fournier (CD&V)    
  Coronacrisis - Advertentiecampagne - Budget - Media - Communicatiebureaus - Overleg met de deelstaten (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020) 29/4/2020
7 - 508 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronavirus - Tests - Verblijfscentra voor personen met een handicap - Maatregelen - Coördinatie met de deelstaten (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020) 24/4/2020
7 - 507 Latifa Gahouchi (PS)    
  Proximus - 5G-mobieledatanetwerk - Uitrol '5G light' - Gevolgen voor de gezondheid - Reacties van de betrokken gemeenten - Samenhangend en geïntegreerd beleid - Overleg met de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020) 24/4/2020
7 - 324 Alexander Miesen (MR)    
  KCE-Bericht- Entbindungsstation des Eupener Krankenhauses - Zukunft ____________________ KCE-rapport - Kraamafdeling van het Eupense ziekenhuis - Toekomst  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020) 27/1/2020
  Rappel 12/3/2020
7 - 147 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019) 22/11/2019
7 - 89 Latifa Gahouchi (PS)    
  Draagmoederschap - Illegale praktijken - Strafbaarstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019) 14/10/2019
 
vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
7 - 1007 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
 
vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
7 - 1698 Tom Ongena (Open Vld)    
  Needle Spiking - Drugs - Cijfers en tendensen - Politie - Aanpak - Maatregelen - Preventie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 12/7/2022
7 - 1696 Annick Lambrecht (Vooruit)    
  Gokreclame - Verbod - Impact - Besluitvorming - Overleg met de Gemeenschappen en de sportsector - Gebrek - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 12/7/2022
7 - 1689 Maud Vanwalleghem (CD&V)    
  Gevangenis van Sint-Gillis - Aantal gedetineerden - Nieuw gevangeniscomplex te Haren - Overplaatsing van gedetineerden - Termijn - Criteria - Transitie- of detentiehuizen in het Brusselse Gewest - Oprichting - Rechten van gedetineerden - Menswaardige detentie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1682 Philippe Courard (PS)    
  (nog niet vertaald) Chanly (Wellin) - Projet d'un centre de semi-détention - Implantation jugée inadéquate - Concertation avec la commune - État d'avancement du projet  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1680 Els Ampe (Open Vld)    
  Eetstoornissen - Pro-anorexia websites en coaches - Seksueel misbruik - Klachten - Cijfers en tendensen - Slachtoffers - Begeleiding en preventie - Maatregelen - «Pro-ana» websites - Strijd - Opsporing - Mogelijk verbod  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1660 Maud Vanwalleghem (CD&V)    
  Oorlog in Oekraïne - Oorlogsmisdaden - Bewijsvergaring - Aangifte door Oekraïense vluchtelingen in België - Aangiftemechanismes  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022) 2/6/2022
7 - 1658 Maud Vanwalleghem (CD&V)    
  Oorlog in Oekraïne - Oorlogsmisdaden - Onderzoek en vervolging - EUAM Ukraine - Internationaal Strafhof - Eurojust - Onderzoekcommissie van de VN-Mensenrechtenraad - Ondersteuning door België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022) 2/6/2022
7 - 1587 Els Ampe (Open Vld)    
  Zedenfeiten - Kinderen - Forensisch artsen - Personeelstekort - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 5/5/2022
7 - 633 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - Geïnde boetes - Tarieven - Eerste semester 2020 - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020) 15/7/2020
7 - 477 Klaas Slootmans (Vlaams Belang)    
  Lokale politiezones - Jaarverslagen - Statistieken - Gekende daders - Woonplaats - Halle-Vilvoorde - Brusselse gemeentes  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020) 16/4/2020
  Antwoord 30/4/2020
  Doorverwijzing vraag 30/7/2020
 
minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
7 - 1676 Fatima Ahallouch (PS)    
  (nog niet vertaald) Direction générale des Personnes handicapées (DG HAN) du service public fédéral (SPF) Sécurité sociale - Octroi des allocations aux personnes handicapées - Gestion des dossiers - Retard - Chiffres - Raisons - Solutions - Mesures  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1674 Fatima Ahallouch (PS)    
  (nog niet vertaald) Personnes en situation de handicap - Cartes de stationnement - Octroi - Gestion des dossiers - Arriéré - Chiffres - Solutions  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1533 Fatima Ahallouch (PS)    
  Oorlog in Oekraïne - Oekraïense vluchtelingen - Opvang - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) - Steun - Specifieke financiering - Noodplan - Opvang bij particulieren - Eventuele financiële hulp  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 30/3/2022
7 - 1402 Fatima Ahallouch (PS)    
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) - Gebruikers - Psychologisch welzijn - Ondersteuning - Continuïteit van de dienstverlening - Financiering  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/12/2021) 17/11/2021
7 - 1327 Alexander Miesen (MR)    
  Rente - Armut - Schutz im Alter Pensioen - Armoede - Bescherming van ouderen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
7 - 1284 Latifa Gahouchi (PS)    
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe website - Digitale diensten aan heel de bevolking - Toegankelijkheid - Personen met een handicap - Noodzakelijke alternatieven - Vragen van de gehandicaptensector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/7/2021) 28/6/2021
7 - 1278 Fatima Ahallouch (PS)    
  Personen met een handicap - Slechtzienden - Mobiele apps - Zeer beperkt aantal toegankelijke apps - Toestand op het vlak van de apps van overheidsinstellingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/7/2021) 28/6/2021
7 - 1065 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 1/3/2021
 
minister van Defensie
 
minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
 
minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
7 - 1010 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
7 - 1009 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Cannabisplantages - Aantal - Toename - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
7 - 1008 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
 
minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
7 - 802 Latifa Gahouchi (PS)    
  Somalië - Kindhuwelijken - Bestrijding - voorstel van Somalische wet tot legalisatie van kindhuwelijken - Somalische organisaties voor de bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen - Steun van België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
7 - 801 Stephanie D'Hose (Open Vld)    
  Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in Syrië - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
 
minister van Energie
7 - 1702 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Belgische gasvoorraden - Niveau - Komende winter - Vooropgesteld niveau  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 12/7/2022
7 - 887 Fatima Ahallouch (PS)    
  Hernieuwbare energie - Productie - Europese doelstellingen - Realisatie - Bijkomende maatregelen - Overleg met de Gewesten - Productietekort - Kost - Oplossingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020) 24/11/2020
  Rappel 26/1/2021
7 - 660 Latifa Gahouchi (PS)    
  Milieuvervuiling - Volksgezondheid - Verbetering - Aanbeveling van het Europees Milieuagentschap (EEA) - Ontwikkeling van groene ruimten - Samenwerking met de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020) 22/9/2020
 
minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
7 - 1198 Latifa Gahouchi (PS)    
  Coronacrisis - Niet essentiële reizen - Gevaccineerde en niet gevaccineerde reizigers - Discriminatie - Maatregel - Gratis PCR-test voor niet-gevaccineerden - Overleg met de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021) 20/4/2021
7 - 143 Stephanie D'Hose (Open Vld)    
  Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019) 20/11/2019
7 - 5 Rik Daems (Open Vld)    
  Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/8/2019) 29/7/2019
 
staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
7 - 1537 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Oorlog in Oekraïne - Sancties - Gevolgen - Studenten en docenten uit Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland - Aantal - Financiële situatie - Steun - Visums en verblijfstatus - Verlenging en hernieuwing - Probleem - Weglekken van belangrijke wetenschappelijke kennis uit België - Overleg met de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 30/3/2022
7 - 1050 Tom Ongena (Open Vld)    
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 1/3/2021
7 - 910 Stephanie D'Hose (Open Vld)    
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021) 7/12/2020
 
staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
7 - 1659 Maud Vanwalleghem (CD&V)    
  Brussel - Kunstberg - Dynastiepaleis - Huidige staat - Onderhoud - Overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022) 2/6/2022
7 - 1573 Els Ampe (Open Vld)    
  Oorlog in Oekraïne - Antivirussoftware «Kasparsky» - Mogelijke veiligheidsrisico’s - Buitenlandse actoren - Hacking - Aanpak binnen de overheids- en veiligheidsdiensten - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2022) 5/4/2022
7 - 425 Stephanie D'Hose (Open Vld)    
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020) 31/3/2020
 
staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
7 - 1442 Maud Vanwalleghem (CD&V)    
  Seksueel geweld - Verkrachtingsdrugs - Weerloos makende stoffen - «Dark number» - Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/1/2022) 17/12/2021
7 - 997 Latifa Gahouchi (PS)    
  Plan voor herstel en veerkracht - Genderdimensie (Covid-19)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021) 8/2/2021
 
staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
7 - 1012 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
7 - 1672 Fatima Ahallouch (PS)    
  (nog niet vertaald) Guerre en Ukraine - Femmes ukrainiennes - Protection - Victimes de viol ou de violences sexuelles - Accès à l'interruption volontaire de grossesse ou au soutien psychologique pour les réfugiées - Transfert éventuel vers la Belgique  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
7 - 1538 Steven Coenegrachts (Open Vld)    
  Oorlog in Oekraïne - Sancties - Gevolgen - Studenten en docenten uit Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland - Aantal - Financiële situatie - Steun - Visums en verblijfstatus - Verlenging en hernieuwing - Probleem - Weglekken van belangrijke wetenschappelijke kennis uit België - Overleg met de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 30/3/2022
7 - 1521 Fatima Ahallouch (PS)    
  Oorlog in Oekraïne - Opvang van vluchtelingen - Opvangplaatsen aangeboden door particulieren - Aantal - Controle - Bescherming van Oekraïense vrouwen en kinderen - Eventuele klachten - Beheer  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 25/3/2022
7 - 1373 Fatima Ahallouch (PS)    
  Illegale terugdrijvingen - Geweld - Europese grenzen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/11/2021) 12/10/2021
7 - 1364 Fatima Ahallouch (PS)    
  Opvangcentrum - Fedasil - Incidenten - Personen die internationale bescherming vragen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/11/2021) 30/9/2021
7 - 1362 Fatima Ahallouch (PS)    
  Opvangcentrum - Fedasil - Incidenten - Personen die om internationale bescherming vragen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/11/2021) 30/9/2021
7 - 1011 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021
7 - 1006 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 25/2/2021