Register betreffende "religieuze sekte" (Legislatuur 2010-2014)

Non-descriptoren : esoterie
esoterisme
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
sekte
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Braziliaanse sekte - Igrjea Universal do Reino de Deus (IURD) - Activiteiten in BelgiŽ (5-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-356
  SV 5-356
De bescherming van Belgische onderdanen die in Nigeria wonen (tegen aanslagen van de islamitische sekte Boko Haram) (5-386)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-45
p. 9-11 5-45 p. 9-11 (PDF)
De impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde (5-8785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8785
  SV 5-8785
De mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiŽnteerde evangelisatie (Extremisme - Als religie verpakte haatcampagnes - Evenwicht tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting) (5-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 15-19 5-43 COM p. 15-19 (PDF)
De rapporten van de Staatsveiligheid over parlementsleden (Criteria voor het volgen van politici) (5-834)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
De religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ (5-8869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8869
  SV 5-8869
Het onderzoek van de Staatsveiligheid naar schadelijke sektarische organisaties (Definitie van schadelijke sekte) (5-847)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Torfs aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
Het propageren van alternatieve ziektebehandelingen door sektes (5-4243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 19-20 5-267 COM p. 19-20 (PDF)
Het volgen van de activiteiten van politici door de Staatsveiligheid (Criteria - Politieke verantwoordelijkheid) (5-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
Hoe sekten gebruikmaken van internet en internetgebruikers trachten te werven (5-60)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-13
p. 10-12 5-13 p. 10-12 (PDF)
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties      
  Verslagen
   2009-2010
5-34
p. 56 5-34 p. 56 (PDF)
   2011-2012
5-123
p. 68 5-123 p. 68 (PDF)
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IASSCO) - Werking - Evaluatie (5-2502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2502
  SV 5-2502
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IASSCO) - Werking - Evaluatie (5-4668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4668
  SV 5-4668
Manipulatieve religieuze organisaties - Misbuik en oplichting - Bestrijding (5-974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-974
  SV 5-974
Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen (zodat de infiltratie- en wervingspogingen van sektarische organisaties in bedrijven onmogelijk worden) (5-1974)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Nele Lijnen
5-1974/1
p. 1-5 5-1974/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-1095/1
p. 1 5-1095/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 7, 13, 16, 17, 19, 21, 29 en 59 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-1095/2
p. 1-13 5-1095/2 p. 1-13 (PDF)
  5-1095/2
p. 16-17 5-1095/2 p. 16-17 (PDF)
  5-1095/2
p. 26 5-1095/2 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 28 van de heer Bart Laeremans
5-1095/2
p. 14-16 5-1095/2 p. 14-16 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6, 8 tot 12, 14, 15, 18, 20, 22 en 23 van mevrouw Sabine de Bethune
5-1095/2
p. 2-14 5-1095/2 p. 2-14 (PDF)
  Amendementen nrs 30 tot 56 van de dames Inge Faes en Helga Stevens
5-1095/2
p. 17-25 5-1095/2 p. 17-25 (PDF)
  Amendementen nrs 57 en 58 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-1095/2
p. 25 5-1095/2 p. 25 (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Helga Stevens
5-1095/3
p. 1-30 5-1095/3 p. 1-30 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-1095/4
p. 1-14 5-1095/4 p. 1-14 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-1095/5
p. 1-2 5-1095/5 p. 1-2 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat
5-1095/6
p. 1 5-1095/6 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 60 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-1095/7
p. 1-2 5-1095/7 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-1095/8
p. 5 5-1095/8 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-1095/8
p. 1-5 5-1095/8 p. 1-5 (PDF)
  Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp
5-1095/9
p. 1-2 5-1095/9 p. 1-2 (PDF)
  Evocatie
5-29
p. 48 5-29 p. 48 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 24-29 5-31 p. 24-29 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Zakia Khattabi en Helga Stevens
5-31
p. 50-51 5-31 p. 50-51 (PDF)
  5-31
p. 60 5-31 p. 60 (PDF)
  Algemene bespreking
5-34
p. 35-36 5-34 p. 35-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-34
p. 36 5-34 p. 36 (PDF)
  Stemming
5-34
p. 39 5-34 p. 39 (PDF)
  5-34
p. 41 5-34 p. 41 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (5-719)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Jacques Brotchi
5-719/1
p. 1-4 5-719/1 p. 1-4 (PDF)
het actieplan inzake sektarische praktijken (5-9735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9735
  SV 5-9735
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999