Register betreffende "zachte geneeskunde" (Legislatuur 2003-2007)

Non-descriptoren : acupunctuur
alternatieve geneeskunde
chiropraxie
homeopathie
osteopathie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Alternatieve geneeswijzen - Homeopatische geneesmiddelen (Terugbetaling) (3-5624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7789 3-73 p. 7789 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8288-8290 3-77 p. 8288-8290 (PDF)
Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging in de Commissie patiŽntenrechten (3-3325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4500 3-52 p. 4500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4783-4784 3-54 p. 4783-4784 (PDF)
Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging van de Beroepsvereniging in de beslissingsorganen, de commissies van huisartsen en het RIZIV (3-3326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4501 3-52 p. 4501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4914-4915 3-55 p. 4914-4915 (PDF)
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Opvang en behandeling van patiŽnten - Referentiecentra (Nauwe betrokkenheid van de huisarts - Alternatieve geneeswijzen) (3-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1286-1288 3-21 p. 1286-1288 (PDF)
Het toenemende beroep op alternatieve geneeskunde (3-775)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 106-107 3-110 p. 106-107 (PDF)
Homeopathie - Beleid - Erkenning (Nieuwe erkenningscriteria voor huisartsen - Homeopathische geneesmiddelen) (3-3291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4501-4502 3-52 p. 4501-4502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9336-9337 3-85 p. 9336-9337 (PDF)
Homeopathie - Erkenning (3-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2893 3-38 p. 2893 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3122-3124 3-40 p. 3122-3124 (PDF)
Homeopathie - Opleidingen - Erkenning van diploma's en getuigschriften - Erkenning en bescherming van de titel van arts-homeopaat (3-3318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4496-4497 3-52 p. 4496-4497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4909-4910 3-55 p. 4909-4910 (PDF)
Homeopathische artsen - Ongerustheid met betrekking tot het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen (3-3324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4500 3-52 p. 4500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4913-4914 3-55 p. 4913-4914 (PDF)
Huisartsen - Erkenningscriteria - Conformiteit met de adviezen die uitsluitend werden uitgebracht door de Koninklijke Academie voor geneeskunde van BelgiŽ (3-3319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4497-4498 3-52 p. 4497-4498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4910-4911 3-55 p. 4910-4911 (PDF)
Huisartsen - Erkenningscriteria- Het ontbreken van een verwijzing naar de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken (3-3322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4499 3-52 p. 4499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4912-4913 3-55 p. 4912-4913 (PDF)
Onwettige uitoefening van de geneeskunde - Zwarte magie - Vervolgingen (3-5219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-69
p. 7006-7007 3-69 p. 7006-7007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7413-7418 3-71 p. 7413-7418 (PDF)
Onwettige uitoefening van de geneeskunde - Zwarte magie - Vervolgingen (3-5220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7216-7217 3-70 p. 7216-7217 (PDF)
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Homeopatische bereidingen - Terugbetaling (3-1491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1681-1682 3-27 p. 1681-1682 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1906-1907 3-28 p. 1906-1907 (PDF)
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt - Toepassingsgebied (Psychosociale beroepen en beoefenaars van een niet-conventionele praktijk) (3-3764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5086 3-57 p. 5086 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5887-5888 3-62 p. 5887-5888 (PDF)
Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving (Omzetting EG-richtlijnen : geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor dierengeneeskunde - Globale herziening van de Europese en nationale farmaceutische wetgeving - Grondige herziening van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen - Wijziging wet 21 juni 1983 betreffende de gemedicineerde diervoeders - Oprichting van een Gemengde Commissie die, voor de producten waarover twijfel kan bestaan omtrent de toepasbare wetgeving, advies aan de minister verstrekt - Internetverkoop van geneesmiddelen - Verstrekking van objectieve informatie aan het publiek inzake geneesmiddelen - Distributiesysteem inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - Gevallen waarin geneesmiddelen die niet vergund zijn in BelgiŽ, toch kunnen ter beschikking gesteld worden van patiŽnten of verantwoordelijken van de dieren - Wijziging wet 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde : adminstratieve boetes) (3-1615)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-1615/1
p. 1 3-1615/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-1615/2
p. 1-12 3-1615/2 p. 1-12 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
3-1615/3
p. 1 3-1615/3 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-154
p. 88-89 3-154 p. 88-89 (PDF)
  Algemene bespreking
3-157
p. 28-33 3-157 p. 28-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-157
p. 33-34 3-157 p. 33-34 (PDF)
  Stemming
3-157
p. 45-46 3-157 p. 45-46 (PDF)
  3-157
p. 74 3-157 p. 74 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999