III. 1893 tot 1918: Sommigen zijn meer gelijk dan anderen: Het algemeen meervoudig mannenstemrecht en de invoering van de stemplicht

  1. Inleiding
  2. De kies- en verkiesbaarheids­voorwaarden in 1893
  3. Waarom algemeen meervoudig mannenstemrecht?
  4. De invoering van de stemplicht
  5. De invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging
  6. De Senaat wordt (een klein beetje) democratischer
  7. De overgang naar het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht

Dit hoofdstuk in pdf Start

De Senaat wordt (een klein beetje) democratischer

De Senaat is tot 1893 een zeer aristocratische instelling. Door de zeer hoge verkiesbaarheidscijns kunnen enkel leden van rijke families, vaak adellijke grootgrondbezitters, er verkozen worden. Sommigen willen dit aristocratisch karakter behouden, anderen zijn voorstander van een democratisering van de instelling. [ 27 ] LUYKX, Th. en PLATEL, M., Politieke geschiedenis van BelgiŽ, 1985, Antwerpen, Kluwer, deel 1, p.195-196. Het uiteindelijke resultaat is een compromis dat de instelling wat democratiseert.

De volgende hervormingen worden doorgevoerd:

Door deze hervormingen komt er een lichte stijging van het aantal verkiesbare personen voor de Senaat.

aantal verkiesbare personen voor de Senaat, 1890-1910
jaar aantal verkiesbare personen totale bevolking verkiesbaar percentage van de bevolking
1890 996 6.069.321 0,0164%
1900 1527 6.693.810 0,0228%
1910 1637 7.423.784 0,0220%
Bron: LUYKX, Th. en PLATEL, M., Politieke geschiedenis van BelgiŽ, deel 1, p.196.

Door het behouden van het systeem van de verkiesbaarheidscijns voor rechtstreeks verkozen senatoren, duurt het echter tot 1904 vooraleer de Belgische Werkliedenpartij over een rechtstreeks verkozen senator beschikt.

Noten

  1. LUYKX, Th. en PLATEL, M., Politieke geschiedenis van BelgiŽ, 1985, Antwerpen, Kluwer, deel 1, p.195-196. [ terug ]
  2. LUYKX, Th. en PLATEL, M., Politieke geschiedenis van BelgiŽ, 1985, Antwerpen, Kluwer, deel 1, p.196. [ terug ]