100 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen - 1919-2019
70 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht voor vrouwen - 1949-2019

  1. Eindelijk "één man, één stem": de verkiezingen van 16 november 1919
  2. 1831 tot 1893: Wie genoeg betaalt, beslist
  3. 1893 tot 1919: Sommigen zijn meer gelijk dan anderen
  4. 1918-1919: Wie mag stemmen? Het debat in het parlement
  5. 1949: Eindelijk "één vrouw, één stem"
  6. De aanhouder wint: een parlementaire tijdslijn
In het kiesbureau

Stemmen anno 1919

Op 16 november 1919 kunnen alle mannelijke Belgen voor het eerst stemmen volgens het principe “één man, één stem”. Op 26 juni 1949 kunnen ook Belgische vrouwen voor het eerst meestemmen voor nationale verkiezingen.

Stembureau 2019

Stemmen anno 2019

De introductie van het “één man, één stem” principe en de invoering van het vrouwenstemrecht zijn onderdelen van een lange evolutie in ons kiesrecht. Een evolutie die ons brengt van een kiezerspubliek dat ongeveer 0,75% van de Belgen bedraagt in 1830, naar meer dan 71% [ 1 ] Percentage gebaseerd op de bevolking op 1 januari 2019 (statbel, zie https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking, geconsulteerd op 25/07/2019) en het totaal aantal kiezers voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (website Binnenlandse Zaken, zie https://verkiezingen.fgov.be/algemeen/tabellen-en-statistieken, geconsulteerd op 25/07/2019) bij de federale verkiezingen van 2019.

De Senaat herdenkt deze bijzondere data door de publicatie van een reeks over de evolutie van het kiesrecht voor de parlementsverkiezingen sinds 1830 (gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen worden niet behandeld). Deze zal in zes wekelijkse afleveringen verschijnen op de website van de Senaat.

aantal kiezers t.o.v. inwoners - 1830-2019

Noot

  1. Percentage gebaseerd op de bevolking op 1 januari 2019 (statbel, zie https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking, geconsulteerd op 25/07/2019) en het totaal aantal kiezers voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (website Binnenlandse Zaken, zie https://verkiezingen.fgov.be/algemeen/tabellen-en-statistieken, geconsulteerd op 25/07/2019) [ terug ]