II. 1831 tot 1893: Wie genoeg betaalt, beslist: Het cijnskiesrecht voor mannen

 1. Inleiding
 2. Het ontstaan van België en de eerste kieswetgeving
 3. 1830: de verkiezing van het Nationaal Congres
 4. De kies- en verkiesbaarheids­voorwaarden in 1831
 5. Wat is cijns?
 6. Waarom wordt gekozen voor cijnskiesrecht?
 7. Hoeveel bedraagt de cijns en hoeveel mensen betalen voldoende cijns om kiezer te zijn?
 8. De verkiesbaarheidscijns voor de Senaat
 9. De overgang naar het algemeen meervoudig mannenstemrecht

Dit hoofdstuk in pdf Start

3. De kies- en verkiesbaarheidsvoorwaarden in 1831: cijnskiesrecht voor Kamer en Senaat en cijnsverkiesbaarheid voor de Senaat

Het Nationaal Congres kiest voor cijnskiesrecht, wat helemaal overeenstemt met de overtuigingen van die tijd. Het capaciteitskiesrecht, ingevoerd voor de verkiezing van het Nationaal Congres, wordt afgeschaft. Het cijnskiesrecht blijft bestaan tot 1893. Maar wat is dat cijnskiesrecht? En waarom wordt ervoor gekozen?

kies- en verkiesbaarheidsvoorwaarden voor Senaat en Kamer in 1831
1831 - Senaat
1831 – wie heeft stemrecht? 1831 – wie is verkiesbaar?
 • enkel mannen
 • ten minste 25 jaar oud
 • Belg zijn of grote naturalisatie
 • burgerlijk en politieke rechten genieten
 • woonplaats in België
 • jaarlijkse cijns tussen 20 en 100 florijn (directe belastingen), afhankelijk van de woonplaats
 • niet onbekwaam (bv analfabeet) of onwaardig (bv schuldenlast hebben of ontuchthuizen hebben)
Senatoren worden verkozen voor 8 jaar
1831 – Kamer
1831 – wie heeft stemrecht? [ 11 ] Het Parlement, exponent van een democratische samenleving, 1831-1981, p.25-26 1831 – wie is verkiesbaar?
 • enkel mannen
 • ten minste 25 jaar oud
 • Belg zijn of grote naturalisatie
 • burgerlijk en politieke rechten genieten
 • woonplaats in België
 • jaarlijkse cijns tussen 20 en 100 florijn (directe belastingen), afhankelijk van de woonplaats
 • niet onbekwaam (bv analfabeet) of onwaardig (bv schuldenlast hebben of ontuchthuizen hebben)
 • enkel mannen
 • ten minste 25 jaar oud
 • Belg zijn of grote naturalisatie
 • burgerlijk en politieke rechten genieten
 • woonplaats in België
 • géén cijnsverkiesbaarheid
Kamerleden worden verkozen voor 4 jaar

Noten

 1. LAUREYS, V., VAN DEN WIJNGAERT, M. en VELAERS, J. (eds), De Belgische Senaat, een geschiedenis, 2016, Tielt, Lannoo, p.61. [ terug ]
 2. Het Parlement, exponent van een democratische samenleving, 1831-1981, p.25-26; [ terug ]