Presentaties


Algemene presentatie

De ‘OMC’ peer review van België (Dr. Patries Boekholt)

Strategische onderzoekscentra (Dr. Jo Bury)

Universitaire innovatiesystemen in Vlaanderen - Brussel (Pr. Jan Cornelis)

La recherche en Wallonie (Dr. Véronique Cabiaux)

La politique scientifique dans les entreprises – une perspective du secteur biopharma (Pascal Lizin)

Wetenschappelijk onderzoek in bedrijven, een pluriforme samenwerking tussen de openbare en de privésector (Yves Prete)

Recherche au niveau fédéral (Véronique Dehant)