sena1

 

Tijdschrift van de Belgische Senaat
nr. 5 * winter 1998-99

Senaat

15

Asielbeleid

verkies.jpg (6216 bytes)

Dossier
"Verkiezingen"

 

INHOUD

OCTOPUS
De verticale integratie van de strafdossiers
Hoge Raad voor de Justitie

JUSTITIE
Kleine Franchimont wordt groot

GEORGANISEERDE MISDAAD

ASIELBELEID

IN DE BRES VOOR DE DUIVENMELKERS

VERKIEZINGEN
Ik kies voor de 21ste eeuw
Kiezen of verkozen worden ?
Europees Parlement
Kamer van volksvertegenwoordigers
Senaat
Vlaams Parlement
Waals Parlement
Parlement van de Franstalige
Gemeenschap

Brussels Parlement
Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap

INTERNATIONAAL
Vervolging racisme
Genocide
Uitbreiding van de NAVO
Deelname aan buitenlandse missies
AWEPA
Hallo Euro !

WETGEVING
Betere wetten

FRACTIES
SP
PSC

VOETBAL, EEN FEEST ?

MENSENHANDEL IN DE SPORT

REACTIES

ENQUETE

gratis groene fax:
0800-90989

 

senaatqu

verantwoordelijke uitgever:

Frank Swaelen, voorzitter van de Senaat

redactiesecretariaat

Patrick Peremans, info-ambtenaar

Leuvenseweg 7, 1009 Brussel

tel. 02/501.73.37 - fax 02/501.72.16

e-mail info@senate.be

opmaak en druk

Sofadi n.v., Brussel, tel. 02/210.01.00

Foto's:

Belga (p.12),
Isopress-Sénépart (pp. 15, 16, 17, 19, 46),
Toerisme-Vlaanderen (p. 25),
O.P.T. (p. 27),
R.D.G. (pp. 32, 33),
K.M.S.K. (pp.25, 29),
Inge Verhelst.

 

texte français

Opmerkingen voor de webmaster