Voetbal, een feest ?

D

ertien jaar na het Heizeldrama is de veiligheid bij voetbalwedstrijden nog steeds niet wettelijk geregeld. Met het Europese voetbalfeest - EURO 2000 - in zicht mocht de goedkeuring van een voetbalwet niet lang meer uitblijven.

Het wetsontwerp dat de senatoren op 3 december eenparig goedkeurden, wil datvoetbalwedstrijden veiliger worden. Daartoe legt het de clubs, de voetbalbonden en detoeschouwers een reeks verplichtingen op.

Zo moeten de organiserende voetbalclubs een overeenkomst afsluiten met hulpdiensten,burgemeester en politie. Zij staan in voor de ticketverkoop en moeten zorgen voor stewardsen bewakingscamera's. De clubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek envan de politie- en hulpdiensten. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat zij rivaliserendesupporters moeten scheiden.

De overkoepelende voetbalbonden moeten de clubs daarbij helpen.

Maar ook voor de voetbalsupporters gelden regels. Zo mogen zij geen voorwerpen naar hetspeelveld of de zone errond gooien of schieten.

46Als de clubs, de voetbalbonden of desupporters hun verplichtingen niet nakomen, riskeren zij zware geldboetes: deze variërenvan twintigduizend tot tien miljoen frank voor de clubs.

Al te vurige voetbalfans krijgen een rekening gepresenteerd die kan oplopen vantienduizend tot tweehonderdduizend frank. In sommige gevallen kan de rechter hun gedurendeeen periode van drie maand tot vijf jaar de toegang tot een voetbalstadion ontzeggen.

Senatoren van de VLD en VU hadden kritiek op het systeem van de veiligheidskaarten.Samen met het Vlaams Blok onthielden zij zich bij de stemming. De VLD was er ook niet overte spreken dat de principiële vraag wie voor de veiligheid op de voetbalvelden moetzorgen -de overheid of de clubs- , niet aan bod kon komen tijdens de bespreking van hetwetsontwerp.

 

texte français

Opmerkingen voor de webmaster