Reacties

In deze rubriek publiceren wij uw mening, niet de onze.

Saai of flitsend ?

Ik ben een student in de rechten die eens een kijkje wilde nemen op die flitsendewebsite van de Senaat. Wat stel ik vast: paginalange droge kost en niet eens een leukachtergrondje.

Noot van de redactie:
Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een volledig nieuw concept van website. Hij wordt noguitgebreider, maar vooral vlotter. Even geduld ?

Kerkbelasting

Iemand die niet voor een bepaalde godsdienst wil betalen, moet daarvan uitgeslotenworden en mag dus niet meer trouwen en begraven worden in de betreffende kerk.

Is zo'n kerkbelasting wel logisch ? Ik ben bijvoorbeeld geen voetbalfan ofoperaliefhebber. Toch gaat daar een deel van mijn belastinggeld naartoe. Waarom moet ikdan wel kiezen voor een bepaalde kerk ? Of zijn andere groepen jaloers op de katholiekekerk ?

Echtscheiding

Na een echtscheiding worden jonge kinderen vaak toegewezen aan hun moeder. Soms moethun vader dan te veel alimentatiegeld betalen. Gevolg: hij stuurt zelf aan op ontslag ofzijn bezittingen worden in beslag genomen. Kan de
Senaat hieraan een debat wijden ?

Europese grondwet

Ik vraag aan de regeringen en parlementen van de landen van de Europese Unie en aan hetEuropees Parlement om op democratische wijze werk te maken van een federale grondwet voorde Europese Unie. De burgers moeten zelf kunnen bepalen waartoe de Unie moet leiden.

Zo'n grondwet zal de Unie als democratisch systeem legitimeren. Bovendien zal zijhierdoor beter de vele problemen aankunnen.

Vreemdelingen

Waarschijnlijk komt u zelden in Molenbeek of Anderlecht. Daarom kunt u uw beleid nietobjectief afstemmen op de werkelijkheid. Die ziet u enkel tijdens uw korte kiescampagnes.

Een deel van de oplossing kan erin bestaan deze wijken leefbaarder te maken en nietlanger een basketveld aan te leggen en dan aan de jongeren uit de buurt te zeggen: speelnu maar, kinderen.

De concentratie is het grootste probleem. Vreemdelingen integreer je niet door hen ingetto's te laten spelen of studeren.

Oproep aan Vlaamse leerkrachten

In het decembernummer van het Vlaams onderwijsblad Klasse konden leerkrachten inschrijven voor een dag 'Parlement met Klasse'.

Er zijn echter nog plaatsen vrij !

U bent leerkracht en u hebt belangstelling ?

Stuur dan gratis onderstaande bon naar onze groene fax 0800/90989.

Programma:

13 uur:
 • onthaal
 • inleidende film over werking en structuur van Kamer en Senaat
14 uur:
 • voorstelling van educatief materiaal en mogelijkheden voor klasbezoek
 • rondleiding met gids in Kamer en Senaat
15.30 uur:
 • debat tussen leerkrachten en parlementsleden o.l.v. een professioneel moderator over zin of onzin van de parlementaire democratie
17 uur:
 • drink

Ik wil graag nader kennismaken met het federale parlement

(Kamer en Senaat).

Ik zou graag met 1 / 2 personen (schrap wat niet past) komen.

Mijn voorkeurdata zijn (omcirkel twee data waarop u kan komen):

 • zaterdag 23 januari 1999
 • woensdag 3 februari 1999
 • zaterdag 13 februari 1999
 • woensdag 24 februari 1999
 • zaterdag 6 maart 1999

Ik wil eventueel een vraag stellen of een stelling poneren tijdens het debat over parlementaire democratie. Die voeg ik bij op een afzonderlijk briefje.

Naam:

Adres:

Telefoon:

School:

Onderwijsniveau/graad:

Vak of functie:

 

texte français

Opmerkingen voor de webmaster