gebouw.tif  

Senaat

Tijdschrift van de Belgische Senaat

Nr 4 * zomer 1998

  cover

50 jaar
vrouwenkiesrecht

 

 

 

Jongerenparlement

  p3

Het Octopus-
akkoord

 

INHOUD

HEET VAN DE NAALD

JUSTITIE & POLITIE
Octopus
Opsporing verzocht
Tegen de doodstraf
Telefoontap
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

TRANSPARANTIE
Verplichte vermogensaangifte
Anti-corruptiewet

DE OPPOSITIE
De VLD-fractie
De PRL/FDF-fractie
De VL.BLOK-fractie
De VU-fractie
De Ecolo-fractie
De Agalev-fractie

INTERNATIONAAL
Vredesoperaties
Evaluatie van de vreemdelingenwet
Tegen kinderarbeid
Geslaagd, maar niet met onderscheiding

GELIJKHEID
50 jaar kiesrecht voor vrouwen
Petitierecht

GELD
Goedkoper lenen
Eeuwige rust op je geliefde plekje
Collectieve schuldenregeling
Zonnecentra
Verlenging van het bevallingsverlof

JONGEREN
Lessen in democratie

NIEUWE SENATOREN

INTERACTIEF

ENQUETE

 GRATIS GROENE FAX

0800-90989
 

senaatqu

 

verantwoordelijke uitgever:

Frank Swaelen,
voorzitter van de Senaat

 

redactiesecretariaat

Patrick Peremans,
info-ambtenaar

Leuvenseweg 7, 1009 Brussel

tel. 02/501.73.37 - fax 02/501.72.16

e-mail info@senate.be

 

opmaak en druk

Sofadi n.v., Brussel, tel. 02/210 01 00

Texte français


Opmerkingen voor de webmaster