- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 9 juli 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-3666 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "het bevel tot terugbrenging van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-3668 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de gebrekkige communicatie tussen voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en Fedasil" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-3669 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de accurate gegevens over schijnhuwelijken" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-3709 van de heer André du Bus de Warnaffe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de nationale strategie voor de integratie van de Roma en de strijd tegen kinderbedelarij" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-3814 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "het overschot aan middelen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-3848 van mevrouw Caroline Désir aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de regularisatiecampagne van 2009" (Rgt., art. 72.3).

Om 10.45 uur :
 1. Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme;
  nr. 5-2137/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (van de heren Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts);
  nr. 5-2159/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen