S. 5-2137 Dossierfiche K. 53-2984

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
Regering E. Di Rupo I  

Unia
bestrijding van discriminatie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Myria
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2137/1 5-2137/1 (PDF) Wetsontwerp 4/6/2013
5-2137/2 5-2137/2 (PDF) Amendementen 9/7/2013
5-2137/3 5-2137/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2013
5-2137/4 5-2137/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2013
K. 53-2984/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2013
K. 53-2984/2 Amendementen 24/9/2013
K. 53-2984/3 Verslag namens de commissie 3/10/2013
K. 53-2984/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/10/2013
K. 53-2984/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 17/10/2013
5-2137/5 5-2137/5 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 18/10/2013
5-2137/6 5-2137/6 (PDF) Verslag namens de commissie 12/11/2013
5-2137/7 5-2137/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/6/2013   Indiening Doc. 5-2137/1 5-2137/1 (PDF)
4/6/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
17/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-5/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/6/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
9/7/2013   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o0)
9/7/2013   Aanneming na amendering
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Goedkeuring verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2984/1
3/10/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2984/3
10/10/2013   Agenda
Integraal verslag nr. 160, p. 58-59
17/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 164, p. 2-14
17/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-11/o0)
Integraal verslag nr. 164, p. 21-22
Doc. K. 53-2984/5
17/10/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending Doc. 5-2137/5 5-2137/5 (PDF)
18/10/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/11/2013   Inschrijving op agenda
14/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
14/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-5/o0) Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
Doc. 5-2137/7 5-2137/7 (PDF)
18/10/2013   Verzending naar commissie
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
12/11/2013   Bespreking
12/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/11/2013   Aanneming zonder amendering
12/11/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
14/11/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
5/3/2014   Bekendmaking (18458)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 9/7/2013, 16/7/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/10/2013
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/11/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/1/2014 5/3/2014, blz 18458