S. 5-2159 Dossierfiche K. 53-2986

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
Guido De Padt    Yoeri Vastersavendts   

verkeersveiligheid
registratie van een voertuig
videobewaking
opnameapparaat
politiecontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2159/1 5-2159/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/6/2013
5-2159/2 5-2159/2 (PDF) Amendementen 18/7/2013
5-2159/3 5-2159/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2159/4 5-2159/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/7/2013
5-2159/5 5-2159/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/7/2013
K. 53-2986/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2013
K. 53-2986/2 Verslag namens de commissie 20/3/2014
K. 53-2986/3 Tekst verbeterd door de commissie 20/3/2014
K. 53-2986/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/6/2013   Indiening Doc. 5-2159/1 5-2159/1 (PDF)
27/6/2013   Inoverwegingneming
27/6/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-2159/5 5-2159/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
9/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Guido De Padt,
indiener
9/7/2013   Bespreking
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2986/1
20/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2986/2
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 67-70
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 193, p. 108-109
Doc. K. 53-2986/4
27/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
25/4/2014   Bekendmaking (34850-34851)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/7/2013, 16/7/2013, 18/7/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 19/7/2013 60 9/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 25/4/2014, blz 34850-34851