Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 5 april 2011
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
  nr. 5-712/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren (van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta);
  nr. 5-245/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (van mevrouw Vanessa Matz);
  nr. 5-455/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 4. Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (van de heer Guido De Padt c.s.);
  nr. 5-891/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen