Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 4 maart 2004
vergadering om 10.15 uur - Zaal D

 1. Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet, teneinde de Kamers op de tweede dinsdag van september bijeen te roepen;
  nr. 3-415/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.

 2. Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind
  (Verklaring van de wetgevende macht, zie het "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede uitgave van 10 april 2003) (van mevrouw Nathalie deT'Serclaes);
  nr. 3-265/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.

 3. Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
  (Verklaring van de wetgevende macht, zie het "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede uitgave van 10 april 2003)
  __________
  Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6, dat het recht op water waarborgt (van de heer Philippe Mahoux);
  nr. 3-480/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.