S. 3-265 Dossierfiche K. 51-1501

Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind

Nathalie de T' Serclaes   

rechtspraak voor minderjarigen
herziening van de grondwet
rechten van het kind
strafrecht
rechtsvordering
adoptie
gezinsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-265/1 3-265/1 (PDF) Herziening van de grondwet 20/10/2003
3-265/2 3-265/2 (PDF) Amendementen 17/11/2004
3-265/3 3-265/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/12/2004
3-265/4 3-265/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/12/2004
K. 51-1501/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2003   Indiening Doc. 3-265/1 3-265/1 (PDF)
20/10/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/12/2004   Inschrijving op agenda
9/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-87 Hand. 3-87 (PDF)
9/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-87 Hand. 3-87 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/10/2003   Verzending naar commissie
4/3/2004   Inschrijving op agenda
4/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
4/3/2004   Inleidende uiteenzetting
indiener
4/3/2004   Bespreking
4/3/2004   Beslissing om hoorzittingen te organiseren
28/10/2004   Inschrijving op agenda
28/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Francis Delpérée
28/10/2004   Hoorzitting met professor Sébastien Van Drooghenbroeck, Facultés universitaires Saint-Louis
28/10/2004   Hoorzitting met professor dr. Paul Lemmens, K.U.Leuven
28/10/2004   Hoorzitting met mevrouw Fiona Ang, K.U.Leuven
28/10/2004   Hoorzitting met emeritus professor Marie-Thérèse Meulders-Klein, UCL
28/10/2004   Gedachtewisseling
17/11/2004   Inschrijving op agenda
17/11/2004   Bespreking
17/11/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/11/2004   Aanneming na amendering
2/12/2004   Inschrijving op agenda
2/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-265/3 3-265/3 (PDF)
2/12/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-265/4 3-265/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1501/1
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/12/2004
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 4/3/2004, 28/10/2004, 17/11/2004, 2/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd