S. 3-415 Dossierfiche K. 51-228

Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet, teneinde de Kamers op de tweede dinsdag van september bijeen te roepen
Daniel Bacquelaine   Olivier Chastel  

herziening van de grondwet
parlementszitting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-228/1 Herziening van de grondwet 26/9/2003
K. 51-228/2 Amendement 26/11/2003
K. 51-228/3 Verslag namens de commissie 5/12/2003
K. 51-228/4 Tekst voorgelegd aan de plenaire vergadering 8/12/2003
K. 51-228/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/2003
3-415/1 3-415/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 15/12/2003
3-415/2 3-415/2 (PDF) Amendementen 15/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/9/2003   Indiening Doc. K. 51-228/1
5/12/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-228/3
10/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 28, p. 30-47
11/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 30, p. 50
Doc. K. 51-228/5
11/12/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2003   Overzending Doc. 3-415/1 3-415/1 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie
4/3/2004   Inschrijving op agenda
4/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
4/3/2004   Bespreking
22/4/2004   Inschrijving op agenda
22/4/2004   Uitgesteld
6/5/2004   Inschrijving op agenda
6/5/2004   Uitgesteld
13/5/2004   Inschrijving op agenda
13/5/2004   Bespreking
21/10/2004   Inschrijving op agenda
21/10/2004   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/12/2003, 11/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/3/2004, 13/5/2004