Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 30 april 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal B

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-1580/1 en 2.-
  Rapporteur : mevrouw Caroline Désir.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


  1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez);
   nr. 5-217/1-3.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden (van de heer Jacky Morael c.s.);
   nr. 5-1491/1 en 2.-

  Lezing van het verslag van mevrouw Lieve Maes
  Stemming


  1. Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
   nr. 5-1215/1.-
   Rapporteur : mevrouw Cécile Thibaut.
  2. Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (van de heer Gérard Deprez c.s.);
   nr. 5-1881/1.-
   Rapporteur : mevrouw Cécile Thibaut.

  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1216/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine Vermeulen.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 3. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies, § 1, van het Strafwetboek, met het oog op het beschouwen van persoonlijke exploitatie van bedelarij als vorm van mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1213/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine Vermeulen.
  Regeling van de werkzaamheden

 4. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (van mevrouw Christine Defraigne c.s.);
  nr. 5-1477/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine Vermeulen.
  Regeling van de werkzaamheden