- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Institutionele Aangelegenheden

Vrijdag 26 maart 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal D

 1. Vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop andere Europese Staten de COVID 19-crisis hebben aangepakt, nr. 7-182/1.
  Rapporteurs: de dames Sabine de Bethune en France Masai en de heren Bert Anciaux, Stijn Bex, Jean-Frédéric Eerdekens en Jean-Paul Wahl.
  Presentatie door mevrouw Delphine Chabbert en de heer Juan Benjumea Moreno, leden van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het verslag en de aanbevelingen van de bijzondere commissie Covid 19 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 2. Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (van de heren Alexander Miesen en Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Carina Van Cauter), nrs. 7-174/1-4.
  Rapporteur: de heer Bert Anciaux.
  Bespreking.
  Stemmingen.


De Zoom-link wordt u op donderdag 25 maart verzonden.