S. 7-182 Dossierfiche                  

Vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop andere Europese Staten de COVID 19-crisis hebben aangepakt
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/9/2020   Indiening
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/9/2020   Verzending naar commissie
25/9/2020   Inschrijving op agenda
25/9/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, France Masai, Bert Anciaux, Stijn Bex, Jean-Frédéric Eerdekens, Jean-Paul Wahl
25/9/2020   Voorstelling door de diensten
van de voortgang van het vergelijkende onderzoek: methodologie, keuze van de Staten, behandelde thema's enz.
25/9/2020   Bespreking
en omschrijving van de beleidslijnen.
25/9/2020   Regeling der werkzaamheden
23/10/2020   Inschrijving op agenda
23/10/2020   Hoorzitting - Voorstelling van het rapport "Democratieën geconfronteerd met de COVID-19-pandemie" van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa door de heer Piero Fassino, lid van de Italiaanse delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Raad v
23/10/2020   Gedachtewisseling
27/11/2020   Inschrijving op agenda
27/11/2020   Hoorzitting Voorstelling van het verslag "COVID-19, een test voor de mensenrechten" door mevrouw Els Keytsman en de heer Patrick Charlier, codirecteurs van UNIA.
27/11/2020   Gedachtewisseling
11/12/2020   Inschrijving op agenda
11/12/2020   Hoorzitting Voorstelling van het verslag "De aanpak van de COVID 19-gezondheidscrisis " van het Waals Parlement.
11/12/2020   Bespreking
26/3/2021   Inschrijving op agenda
26/3/2021   Hoorzitting Presentatie door mevrouw Delphine Chabbert en de heer Juan Benjumea Moreno, leden van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het verslag en de aanbevelingen van de bijzondere commissie Covid 19 van het Parlement van het Bruss
26/3/2021   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 25/9/2020, 23/10/2020, 27/11/2020, 11/12/2020, 26/3/2021