S. 7-174 Dossierfiche K. 55-1950

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6†juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Alexander Miesen    GaŽtan Van Goidsenhoven    Carina Van Cauter   

stemrecht van Belgen in het buitenland
regionaal parlement
regionale verkiezingen
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-174/1 7-174/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/7/2020
7-174/3 7-174/3 (PDF) Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 1/3/2021
7-174/2 7-174/2 (PDF) Advies van de Raad van State 10/3/2021
7-174/4 7-174/4 (PDF) Amendementen 12/3/2021
7-174/5 7-174/5 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2021
7-174/6 7-174/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2021
K. 55-1950/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/2021
7-174/7 7-174/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 23/4/2021
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2020   Indiening Doc. 7-174/1 7-174/1 (PDF)
10/7/2020   Inoverwegingneming
10/7/2020   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/10/2020   Externe adviesaanvraag: Raad van State
8/1/2021   Externe adviesaanvraag: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
1/3/2021   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Doc. 7-174/3 7-174/3 (PDF)
10/3/2021   Ontvangst extern advies: Raad van State
advies 68.208/2 van 8 maart 2021
Doc. 7-174/2 7-174/2 (PDF)
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Algemene bespreking
23/4/2021   Artikelsgewijze bespreking
23/4/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+50/-0/o6) Doc. 7-174/7 7-174/7 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2020   Verzending naar commissie
23/10/2020   Inschrijving op agenda
23/10/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
23/10/2020   Commissie wenst extern advies: Raad van State
Met toepassing van artikel 63-1 van het Reglement van de Senaat zal een beredeneerd advies worden gevraagd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.
26/3/2021   Inschrijving op agenda
26/3/2021   Bespreking
26/3/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+14/-0/o2) Doc. 7-174/6 7-174/6 (PDF)
26/3/2021   Aanneming na amendering door commissie
26/3/2021   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-174/5 7-174/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/4/2021   Overzending Doc. K. 55-1950/1
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Kamer  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/4/2021
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 23/10/2020, 26/3/2021
[K2] Behandeling door Kamer
In behandeling