Democratische Vernieuwing en Burgerschap

Maandag 25 mei 2020
vergadering om 14.15 uur - Halfrond

 1. Informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving, nrs. 7-117/1-3.
  Rapporteurs: de dames Véronique Durenne en Katia Segers en de heren Philippe Courard, Rodrigue Demeuse, Guy D'haeseleer, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz en Orry Van de Wauwer.
  Hoorzitting met:
  - De heer David Van Reybrouck, medestichter van de G 1000;
  - Mevrouw Anna Stuers, bestendig secretaris van de Burgerdialoog in de Duitstalige Gemeenschap;
  - De heer Hassan Al Hilou, oprichter van het platform "A Seat at the table".


 2. Regeling van de werkzaamheden.