S. 7-117 Dossierfiche                  

Informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving
Alexander Miesen    Georges-Louis Bouchez    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne    Sabine Laruelle    Gaëtan Van Goidsenhoven    Jean-Paul Wahl    Els Ampe    Rik Daems    Stephanie D'Hose    Willem-Frederik Schiltz    Carina Van Cauter    Bert Anciaux    Kurt De Loor    Annick Lambrecht    Katia Segers    Philippe Courard    André Frédéric    Latifa Gahouchi   

informatieverslag
politieke participatie
institutionele hervorming
politieke hervorming
democratie
participatieve democratie
politiek
maatschappelijk of themadebat
referendum
openbare raadpleging
verzoekschrift
deliberatieve democratie
hoorzitting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-117/1 7-117/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 12/11/2019
7-117/2 7-117/2 (PDF) Amendementen 22/11/2019
7-117/3 7-117/3 (PDF) Verzoek aangenomen in plenaire vergadering 22/11/2019
7-117/4 7-117/4 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2021
7-117/5 7-117/5 (PDF) Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 31/5/2021
7-117/6 7-117/6 (PDF) Hoorzittingen 31/5/2021
7-117/7 7-117/7 (PDF) Bijlagen 7/6/2021
7-117/8 7-117/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/6/2021
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2019   Indiening van het verzoek Doc. 7-117/1 7-117/1 (PDF)
18/11/2019   Inschrijving op agenda Bureau
Het Bureau heeft ook al beslist naar welke commissie voor 2de fase procedure : commissie Democratische Vernieuwing en Burgerschap.
22/11/2019   Inschrijving op agenda
22/11/2019   Algemene bespreking
22/11/2019   Amendementen
Stemming NL (12+/5-/7o) Stemming FR (21+/0-/0o)
Doc. 7-117/2 7-117/2 (PDF)
22/11/2019   Aanneming na amendering door plenaire Doc. 7-117/3 7-117/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
22/11/2019   Opstellen informatieverslag
22/11/2019   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
18/6/2021   Inschrijving op agenda
18/6/2021   Algemene bespreking
18/6/2021   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-117/8 7-117/8 (PDF)
18/6/2021   Stemming (+36/-7/o6)
Stemming Nederlandstaligen (16+/7-/6o) Stemming Franstaligen (20+/0-/0o)
Hand. 7-21 Hand. 7-21 (PDF)
  Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
22/11/2019   Verzending naar commissie
2/12/2019   Inschrijving op agenda
2/12/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Katia Segers, Véronique Durenne, Philippe Courard, Rodrigue Demeuse, Guy D'haeseleer, Andries Gryffroy, Orry Van de Wauwer
2/12/2019   Inleidende uiteenzetting door Alexander Miesen
2/12/2019   Regeling der werkzaamheden
16/12/2019   Inschrijving op agenda
16/12/2019   Regeling der werkzaamheden
27/1/2020   Inschrijving op agenda
27/1/2020   Hoorzitting - de heer Stefaan Walgrave, hoogleraar aan de Faculteit Politieke en sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UA); - de heer Vincent de Coorebyter, hoogleraar aan de Faculteit Rechten en Criminologie van de Université libre de Brux
10/2/2020   Inschrijving op agenda
10/2/2020   Hoorzitting - de heer Léo Neels, algemeen directeur van vzw "Itinera Institute"; - de heer Benoit Derenne, bestuursdirecteur en oprichter van de "Fondation pour les Générations futures"; - de heer Stef Steyaert, coauteur van het boek "Onze democratie is
10/2/2020   Regeling der werkzaamheden
2/3/2020   Inschrijving op agenda
2/3/2020   Hoorzitting - de heer Min Reuchamps, hoogleraar aan de Faculteit Politieke Wetenschappen van de Université catholique de Louvain (UCL) en lid van het "Institut de sciences politiques Louvain-Europe"; - de heer Ronald Van Crombrugge, onderzoeker bij het In
2/3/2020   Regeling der werkzaamheden
25/5/2020   Inschrijving op agenda
25/5/2020   Hoorzitting - De heer David Van Reybrouck, medestichter van de G 1000; - Mevrouw Anna Stuers, bestendig secretaris van de Burgerdialoog in de Duitstalige Gemeenschap; - De heer Hassan Al Hilou, oprichter van het platform "A Seat at the table".
25/5/2020   Gedachtewisseling
8/6/2020   Inschrijving op agenda
8/6/2020   Hoorzitting - de heer David Farrell, Professor aan de School of Politics and International Relations, University College Dublin (Ierland) en medestichter van het "Irish Citizens' Assembly project"; - de heer Anthony Zacharzewski en mevrouw Hanne Bastiaens
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Hoorzitting - prof. mevrouw Anne-Emmanuelle Bourgaux, gewoon hoogleraar grondwettelijk recht aan de Ecole de Droit UMONS-ULB; - de heer Ronald Van Crombrugge, onderzoeker bij het Instituut voor Constitutioneel Recht van de Katholieke Universiteit Leuven (
6/7/2020   Inschrijving op agenda
6/7/2020   Hoorzitting met de heren Roland Moreau en Michel Cordier, vertegenwoordigers van het Transitieforum.
30/11/2020   Inschrijving op agenda
30/11/2020   Vergadering van de rapporteurs
30/11/2020   Bespreking
7/12/2020   Inschrijving op agenda
7/12/2020   Vergadering van de rapporteurs
7/12/2020   Bespreking
18/1/2021   Inschrijving op agenda
18/1/2021   Vergadering van de rapporteurs
18/1/2021   Bespreking
1/2/2021   Inschrijving op agenda
1/2/2021   Vergadering van de rapporteurs
1/2/2021   Bespreking
22/2/2021   Inschrijving op agenda
22/2/2021   Bespreking
van de vaststellingen.
8/3/2021   Inschrijving op agenda
8/3/2021   Vergadering van de rapporteurs
8/3/2021   Bespreking
19/4/2021   Inschrijving op agenda
19/4/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Véronique Durenne, Katia Segers, Philippe Courard, Rodrigue Demeuse, Guy D'haeseleer, Andries Gryffroy, Steven Coenegrachts, Orry Van de Wauwer
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Vergadering van de rapporteurs
23/4/2021   Bespreking
3/5/2021   Inschrijving op agenda
3/5/2021   Bespreking
17/5/2021   Inschrijving op agenda
17/5/2021   Bespreking
31/5/2021   Inschrijving op agenda
31/5/2021   Het geheel van de vaststellingen is aangenomen
met 9 stemmen tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.
31/5/2021   Het geheel van de aanbevelingen is aangenomen
met 9 stemmen tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.
31/5/2021   Stemming
31/5/2021   Aanneming Doc. 7-117/5 7-117/5 (PDF)
31/5/2021   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-117/4 7-117/4 (PDF)
18/6/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Minister, Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's....., Min. van Binnenl. Zaken, Institutionele Hervormingen ..., aan de Voorz. van de Kamer en aan de min.-pres. en de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/11/2019
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/6/2021
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Aangenomen 2/12/2019, 16/12/2019, 27/1/2020, 10/2/2020, 2/3/2020, 25/5/2020, 8/6/2020, 26/6/2020, 6/7/2020, 30/11/2020, 7/12/2020, 18/1/2021, 1/2/2021, 22/2/2021, 8/3/2021, 19/4/2021, 23/4/2021, 3/5/2021, 17/5/2021, 31/5/2021