- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 24 april 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Regeling van de werkzaamheden.

- Brief van de voorzitter van het parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie;
- Varia.
  1. Mensenhandel;
   nr. 5-1073/1.-
   Verslag van mevrouw Caroline Désir namens de werkgroep Mensenhandel.
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren (van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta);
   nr. 5-245/1.-
   Rapporteur : mevrouw Inge Faes.
  3. Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
   nr. 5-712/1.-

  Regeling van de werkzaamheden

 1. Verzoekschriften waarover de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden uitspraak heeft gedaan (art. 75 van het Reglement);
  nr. 5-1578/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouw Caroline Désir
  Stemming