Institutionele Aangelegenheden

Vrijdag 23 april 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal D

 1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de schenkers betreft, nr. 7-239/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Inleidende uiteenzetting.
  Bespreking.
  Stemmingen.


 2. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de artikelen 4, § 3, en 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten inzake verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (van de heer André Antoine en mevrouw Anne-Catherine Goffinet), nr. 7-216/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Inleidende uiteenzetting.
  Bespreking.


 3. Toepassing van artikel 54.3, tweede lid, van het Reglement van de Senaat
  1. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (van de heer Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-73/1.
  2. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel (van de heren Guy D'haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, de dames Adeline Blancquaert en Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Yves Buysse), nr. 7-138/1.
  3. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof betreffende de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez), nr. 7-166/1.

  Regeling van de werkzaamheden.

 4. Regeling van de werkzaamheden.

De Zoom-link wordt u op donderdag 22 april verzonden.