S. 7-138 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel
Guy D'haeseleer    Klaas Slootmans    Leo Pieters    Adeline Blancquaert    Anke Van dermeersch    Bob De Brabandere    Yves Buysse   

Grondwettelijk Hof (België)
rechter
depolitisering
benoemingsbevoegdheid
aanstellingsexamen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-138/1 7-138/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 27/1/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2020   Indiening Doc. 7-138/1 7-138/1 (PDF)
14/2/2020   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/2/2020   Verzending naar commissie
26/2/2021   Inschrijving op agenda
26/2/2021   Regeling der werkzaamheden
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Regeling der werkzaamheden
7/5/2021   Inschrijving op agenda
7/5/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Karl Vanlouwe, Jean-Paul Wahl
7/5/2021   Hoorzitting - Prof. Em. Marc Bossuyt, prof. emeritus UAntwerpen, voormalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof; - Mevrouw Evelyne Maes, gastprofessor aan de Université Saint-Louis en ULiège, vennoot advocatenkantoor Curia; - Prof. Em. dr. Paul Van Ors
7/5/2021   Gedachtewisseling
4/6/2021   Inschrijving op agenda
4/6/2021   Hoorzitting - Prof. Em. André Alen, KU Leuven, voormalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof; - Prof. Dr. Christian Behrendt, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université de Liège (ULiège); - Prof. Dr. Céline Romainv
4/6/2021   Gedachtewisseling
2/7/2021   Inschrijving op agenda
2/7/2021   Hoorzitting - de heer Marc Verdussen, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid UCL; - de heer Toon Moonen, docent aan de Faculteit Recht en Criminologie UGent.
2/7/2021   Gedachtewisseling
16/12/2022   Inschrijving op agenda
16/12/2022   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 26/2/2021, 23/4/2021, 7/5/2021, 4/6/2021, 2/7/2021, 16/12/2022