S. 7-166 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof betreffende de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez   

Grondwettelijk Hof (België)
rechter
afgevaardigde
aanstellingsexamen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-166/1 7-166/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 10/6/2020
7-166/2 7-166/2 (PDF) Amendementen 6/5/2022
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/6/2020   Indiening Doc. 7-166/1 7-166/1 (PDF)
12/6/2020   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/6/2020   Verzending naar commissie
26/2/2021   Inschrijving op agenda
26/2/2021   Regeling der werkzaamheden
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Regeling der werkzaamheden
7/5/2021   Inschrijving op agenda
7/5/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Karl Vanlouwe, Jean-Paul Wahl
7/5/2021   Hoorzitting - Prof. Em. Marc Bossuyt, prof. emeritus UAntwerpen, voormalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof; - Mevrouw Evelyne Maes, gastprofessor aan de Université Saint-Louis en ULiège, vennoot advocatenkantoor Curia; - Prof. Em. dr. Paul Van Ors
7/5/2021   Gedachtewisseling
4/6/2021   Inschrijving op agenda
4/6/2021   Hoorzitting - Prof. Em. André Alen, KU Leuven, voormalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof; - Prof. Dr. Christian Behrendt, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université de Liège (ULiège); - Prof. Dr. Céline Romainv
4/6/2021   Gedachtewisseling
2/7/2021   Inschrijving op agenda
2/7/2021   Hoorzitting - de heer Marc Verdussen, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid UCL; - de heer Toon Moonen, docent aan de Faculteit Recht en Criminologie UGent.
2/7/2021   Gedachtewisseling
16/12/2022   Inschrijving op agenda
16/12/2022   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 26/2/2021, 23/4/2021, 7/5/2021, 4/6/2021, 2/7/2021, 16/12/2022