- Afgelast -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Donderdag 22 maart 2012
vergadering om 10 uur - Zaal D

 1. Artikel 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Ontwerp van programmawet (I);
  nr. 53-2081/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen.
 1. Artikel 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I);
  nr. 53-2097/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen.