- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 18 juni 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

  1. Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (van de heer Danny Pieters c.s.);
   nr. 5-1246/1.-
   Rapporteur : de heer Gérard Deprez.
  2. Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen (van de heer Karl Vanlouwe);
   nr. 5-1855/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur

  Hoorzitting met het Vast Comité I
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;
  nr. 5-2130/1.-
  Rapporteur : de heer Dirk Claes.
  Lezing van het verslag
  Stemming


Om 11 uur :
 1. Evocatieprocedure (einddatum : 01/07/2013)
  Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding;
  nr. 5-2127/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (van mevrouw Christine Defraigne c.s.);
  nr. 5-1477/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine Vermeulen.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen