- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Justitie

Dinsdag 17 december 2013
vergadering om 13.45 uur - Zaal B

 1. Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders;
  nr. 5-2315/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
  Stemming


 2. Wetsontwerp betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
  nr. 5-2409/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Inleidende uiteenzetting door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
  Bespreking
  Stemmingen