S. 5-2409 Dossierfiche K. 53-3228

Wetsontwerp betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
Raf Terwingen   Sonja Becq   Catherine Fonck   Rosaline Mouton   Manuella Senecaut   Carina Van Cauter  

verdeling van de bevoegdheden
ouderlijke verantwoordelijkheid
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
verhouding land-regio
gesloten opleidingsinstituut
toepassing van de wet
vervangende straf
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
jeugdcriminaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3228/1 Wetsvoorstel 5/12/2013
K. 53-3228/2 Verslag namens de commissie 11/12/2013
K. 53-3228/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2013
5-2409/1 5-2409/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/12/2013
5-2409/2 5-2409/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
5-2409/3 5-2409/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3228/1
5/12/2013   Inoverwegingneming
5/12/2013   urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 172, p. 96-97
11/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3228/2
12/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 106-107
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-7/o28)
Integraal verslag nr. 173, p. 124
Doc. K. 53-3228/3
12/12/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
13/12/2013   Overzending Doc. 5-2409/1 5-2409/1 (PDF)
13/12/2013   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-4/o13) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2409/3 5-2409/3 (PDF)
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
13/12/2013   Verzending naar commissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Yoeri Vastersavendts
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
17/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2013   Bekendmaking (103435-103436)
14/5/2014   Erratum (39107)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 30/12/2013, blz 103435-103436
Errata
Op 14/5/2014, blz 39107