S. 5-2315 Dossierfiche K. 53-2937

Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders
Regering E. Di Rupo I  

gerechtsdeurwaarder
beroepsorganisatie
beroepsorde
onverenigbaarheid
toegang tot het beroepsleven
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
beroepsstatus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2937/1 Wetsontwerp 9/7/2013
K. 53-2937/2 Amendementen 15/7/2013
K. 53-2937/3 Amendementen 18/9/2013
K. 53-2937/4 Amendementen 1/10/2013
K. 53-2937/5 Amendementen 9/10/2013
K. 53-2937/6 Verslag namens de commissie 18/10/2013
K. 53-2937/7 Tekst aangenomen door de commissie 18/10/2013
K. 53-2937/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/10/2013
5-2315/1 5-2315/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/10/2013
5-2315/2 5-2315/2 (PDF) Amendementen 11/12/2013
5-2315/3 5-2315/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
5-2315/4 5-2315/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2937/1
18/10/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2937/6
24/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 165, p. 54-60
24/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o34)
Integraal verslag nr. 165, p. 63-64
Doc. K. 53-2937/8
24/10/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/10/2013   Overzending Doc. 5-2315/1 5-2315/1 (PDF)
25/10/2013   Verzending naar commissie: Justitie
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o17) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2315/4 5-2315/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/10/2013   Verzending naar commissie
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
6/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
6/11/2013   Bespreking
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Bespreking
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Regeling der werkzaamheden
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Hoorzitting de heer I. Goeyens, gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de heer T. Deboulle, ondervoorzitter van de van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
3/12/2013   Bespreking
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
11/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
19/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
7/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/1/2014   Bekendmaking (5204-5225)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/10/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 6/11/2013, 20/11/2013, 26/11/2013, 3/12/2013, 11/12/2013, 17/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2014 22/1/2014, blz 5204-5225