Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 17 november 2005
vergadering om 10.30 uur - Zaal D

 1. Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
  (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003) (voorstel van de heer Jean Cornil);
  nr. 3-1422/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Regeling van de werkzaamheden.

 2. De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie - Tussentijds verslag van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - September 2005.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Regeling van de werkzaamheden.

  1. Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
   (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
   _______
   Herziening van artikel 23 van de Grondwet inzake het voorzorgsbeginsel ten aanzien van de huidige en toekomstige generaties (voorstel van mevrouw Clotilde Nyssens);
   nr. 3-49/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur.-
  2. Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
   (Verklaring van de wetgevende macht, zie het "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede uitgave van 10 april 2003)
   __________
   Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, dat het recht op water waarborgt (voorstel van de heer Philippe Mahoux);
   nr. 3-480/1.-
   Rapporteur : de heer Paul Wille.

Hoorzitting met :
-  prof. dr. Marc Uyttendaele, Université Libre de Bruxelles;
-  prof. dr. Paul Van Orshoven, Katholieke Universiteit Leuven;
-  prof. dr. Jan Velaers, Universiteit Antwerpen.-
Gedachtewisseling.