S. 3-49 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
Clotilde Nyssens   

herziening van de grondwet
duurzame ontwikkeling
rechten van het individu

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-49/1 3-49/1 (PDF) Herziening van de grondwet 9/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2003   Indiening
Herindiening 2-749/1 - 2000-2001 op 15 mei 2001.
Doc. 3-49/1 3-49/1 (PDF)
9/7/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/7/2003   Verzending naar commissie
17/11/2005   Inschrijving op agenda
17/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
17/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Anne Feyt, assistente aan de Université Libre de Bruxelles
17/11/2005   Hoorzitting met prof. dr. Paul Van Orshoven, Katholieke Universiteit Leuven
17/11/2005   Hoorzitting met prof. dr. Jan Velaers, Universiteit Antwerpen
17/11/2005   Gedachtewisseling
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Hoorzitting met mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
14/3/2006   Hoorzitting met de heer Theo Rombouts, voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
14/3/2006   Hoorzitting met mevrouw Nadine Gouzée, Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federale Planbureau en vertegenwoordiger van België in de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Hans Bruyninckx, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Emmanuel Sérusiaux, hoogleraar aan de Université de Liège en voorzitter van de Société wallonne des Eaux
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Edwin Zaccaï, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, directeur van het Centre d'études du développement durable (CEDD) en voorzitter van het Institut de Gestion de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (IGEAT
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Marc Pallemaerts, docent aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles en Senior Fellow & Head of the Governance Team, Institute for European Environmental Policy (IEEP)
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Nicolas de Sadeleer, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en de Facultés Universitaires Saint-Louis
14/3/2006   Gedachtewisseling
8/6/2006   Inschrijving op agenda
8/6/2006   Beslissing tot oprichting van een werkgroep
29/6/2006   Inschrijving op agenda
29/6/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 17/11/2005, 14/3/2006, 29/6/2006