S. 3-1422 Dossierfiche                  

Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
Jean Cornil   

herziening van de grondwet
duurzame ontwikkeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1422/1 3-1422/1 (PDF) Herziening van de grondwet 8/11/2005
3-1422/2 3-1422/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2005   Indiening Doc. 3-1422/1 3-1422/1 (PDF)
8/11/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/11/2005   Verzending naar commissie
17/11/2005   Inschrijving op agenda
17/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
17/11/2005   Regeling der werkzaamheden
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Hoorzitting met mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
14/3/2006   Hoorzitting met de heer Theo Rombouts, voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
14/3/2006   Hoorzitting met mevrouw Nadine Gouzée, Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federale Planbureau en vertegenwoordiger van België in de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Hans Bruyninckx, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Emmanuel Sérusiaux, hoogleraar aan de Université de Liège en voorzitter van de Société wallonne des Eaux
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Edwin Zaccaï, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, directeur van het Centre d'études du développement durable (CEDD) en voorzitter van het Institut de Gestion de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (IGEAT
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Marc Pallemaerts, docent aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles en Senior Fellow & Head of the Governance Team, Institute for European Environmental Policy (IEEP)
14/3/2006   Hoorzitting met Prof. Dr. Nicolas de Sadeleer, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en de Facultés Universitaires Saint-Louis
14/3/2006   Gedachtewisseling
8/6/2006   Inschrijving op agenda
8/6/2006   Beslissing om een werkgroep op te richten
29/6/2006   Inschrijving op agenda
29/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele, Paul Wille
29/6/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel tot herziening nr. 3/1778/1
29/6/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1422/2 3-1422/2 (PDF)
13/7/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 13/7/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 17/11/2005, 14/3/2006, 29/6/2006