- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 16 juli 2013
vergadering om 11.30 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-3801 van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van het onderzoek dat ingesteld werd na het vinden van een granaat uit de Eerste Wereldoorlog in Tihange" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-3804 van de heer Bart De Nijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de optimalisatie van financiële middelen bij de politie en de doorstroming van aspiranten naar de lokale en federale politiezones" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-3813 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de efficiëntie van camerabewaking" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-3838 van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de toekomst en de acute problemen van de Civiele Bescherming" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-3839 van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het personeelstekort bij de scheepvaartpolitie" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-3859 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de optimalisatie van de federale politie" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-3886 van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de stichting " Football + Foundation "" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-3895 van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het toekomstige telecommunicatiesysteem van de veiligheidsdiensten" (Rgt., art. 72.3).

 9. Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme;
  nr. 5-2137/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouw Dalila Douifi
  Stemming


 10. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (van de heren Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts);
  nr. 5-2159/1.-
  Rapporteur : de heer Dirk Claes.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen