Democratische Vernieuwing en Burgerschap

Maandag 12 juli 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal A

 1. Follow-up van het informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving, nrs. 7-117/1-8.
  Gedachtewisseling.

 2. Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (van de heer Rodrigue Demeuse, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Zoé Genot, de heer Chris Steenwegen en de dames Farida Tahar en Soetkin Hoessen), nr. 7-266/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.
  Eventueel stemmingen.


 3. Regeling van de werkzaamheden.

De Zoom-link wordt u op zondag 11 juli verzonden.