5-1234/2

5-1234/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

28 FEBRUARI 2012


Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van « Diplomatieke Zending »


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In het dispositief, punt 1 aanvullen als volgt :

« op voorwaarde dat de nieuwe Palestijnse regering die gevormd is op basis van de Doha-akkoorden van 6 februari, de drie beginselen van het Kwartet aanvaardt : geweldloosheid, de erkenning van de Staat Israël en de aanvaarding van de bestaande diplomatieke overeenkomsten ».

Jacques BROTCHI.
Armand DE DECKER.