Armand De Decker - MR
 
Erevoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 
Minister van Staat
 
Doctor honoris causa (Universiteit van Yerevan - ArmeniŰ)
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Brussel op 8 oktober 1948

Licentiaat in de rechten (ULB)

Advocaat
Reserveofficier

Mei - oktober 1980 : kabinetsadviseur (minister van Landsverdediging)
1981-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-2003 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1981-1985 : secretaris van de Raad van de Franse Gemeenschap
1982-1996 : plaatsvervangend lid; 1996-1997 : vast lid; 1997-1999 : plaatsvervangend lid en 2003-2004 en 2010-2011 : vast lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
1984-1986 : ondervoorzitter van de Assemblee van de West-Europese Unie
1985-1995 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-1989 : voorzitter van de PRL-fractie (Raad van de Franse Gemeenschap)
1986-1999 : voorzitter van de liberale fractie van de Assemblee van de West-Europese Unie
1989-1991 en 1995-2003 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1989-1991 : voorzitter van de PRL-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
1989-1995 : gemeenteraadslid (Ukkel)
1989-1995 : schepen (Ukkel)
1992-1995 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
1995-2003 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1995-1996 : voorzitter van de Belgische delegatie naar de Assemblee van de West-Europese Unie
1996-1999 : voorzitter van de commissie Defensie van de Assemblee van de West-Europese Unie
1996-2004 : ondervoorzitter van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger
1999-2004 : voorzitter van de Senaat
2003-2004 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege

2003-2004 : voorzitter van de Assemblee van de West-Europese Unie
2004-2007 : minister van Ontwikkelingssamenwerking
2006-2018 : gemeenteraadslid (Ukkel)
2006-2017 : burgemeester (Ukkel)
2007-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2007-2010 : voorzitter van de Senaat
Sinds 24 november 2009 : minister van Staat
2010-2014 : derde ondervoorzitter van de Senaat
2011-2014 : vast lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
2014-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2014-2016 : ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Grootkruis in de Kroonorde (6 juni 2010)
Grootkruis in de orde van Leopold II (11 mei 2003)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)


Overleden op 12 juni 2019 te Sint-Lambrechts-Woluwe


Heeft in de Senaat 6 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-29/11/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
29/11/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
20/4/1998-5/5/1999 Lid Werkgroep ComitÚs P & I (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
14/7/1999-10/4/2003 Voorzitter parlementaire overlegcommissie
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
10/11/1999-10/4/2003 Voorzitter commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast ComitÚ I)
10/11/1999-10/4/2003 Lid commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast ComitÚ I)
3/12/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
3/2/2000-10/4/2003 Voorzitter commissie voor politieke vernieuwing
13/7/2000-10/4/2003 Voorzitter Werkgroep "Ruimtevaart"
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
17/7/2003-20/7/2004 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-20/7/2004 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
17/7/2003-20/7/2004 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-20/7/2004 Lid Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-20/7/2004 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-20/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-28/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/8/2003-20/7/2004 Voorzitter Commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
1/8/2003-20/7/2004 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
1/8/2003-20/7/2004 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
5/2/2004-20/7/2004 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŰn en Economische Aangelegenheden)
9/10/2007-7/5/2010 Voorzitter Commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast ComitÚ I)
9/10/2007-7/5/2010 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
9/10/2007-7/5/2010 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast ComitÚ I)
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
18/10/2007-7/5/2010 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/11/2008-2/7/2009 Voorzitter Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
14/1/2010-7/5/2010 Lid Parlementair ComitÚ belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
6/7/2010-20/7/2010 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/7/2010-21/2/2013 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
13/10/2010-28/4/2014 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast ComitÚ I)
13/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
21/2/2013-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat