Jacques Brotchi - MR
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Luik op 11 augustus 1942

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (ULg)
Geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs (ULg)

Neurochirurg
Emeritus hoogleraar (ULB)
Erediensthoofd Neurochirurgie (Erasmus Ziekenhuis)

1989-1992 : voorzitter van de Belgische Vereniging voor de Neurochirurgie
1991-1994 : voorzitter van de Société de Neurochirurgie de langue française
1997-2001 : voorzitter van de Education Committee of the World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)
2001-2007 : voorzitter van de commissie "Recherches Cliniques" van het Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)
Sinds 2003 : lid van de raad van bestuur van de Francqui Stichting
2004-2009 : gecoöpteerd senator
2005-2014 : lid van de wetenschappelijke raad van de Inbelprijs Baillet-Latour
2005-2009 : voorzitter van de World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)
2006-2012 : gemeenteraadslid (Ukkel)
2009-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2009-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2010-2014 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door de Franse Taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2014-2018 : secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
17 juli - 13 oktober 2014 : Bureaulid van de Senaat
2018-2019 : voorzitter van de Senaat

Grootkruis in de orde van Leopold II (25 mei 2019)
Groot Officier in de Leopoldsorde (8 december 2010)
Groot Officier in de Kroonorde (15 november 2007)


Heeft in de Senaat 7 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
5/10/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
5/10/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-23/6/2009 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-23/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-23/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
8/5/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn"
3/7/2014-17/7/2014 Lid Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven
17/7/2014-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-11/1/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
11/1/2019-23/5/2019 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
11/1/2019-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden