5-471/1

5-471/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

10 NOVEMBER 2010


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 70 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie  Belgisch Staatsblad  nr. 135 —  Ed. 2 van 7 mei 2010)


Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen


(Ingediend door de heer Bart Laeremans c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting bij dit voorstel zij verwezen naar de stukken nrs. 5-466/1 en 5-467/1, waarmee het dient te worden samengelezen.

Bart LAEREMANS
Yves BUYSSE
Jurgen CEDER
Filip DEWINTER
Anke VAN DERMEERSCH.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 70 van de Grondwet wordt opgeheven.

29 september 2010.

Bart LAEREMANS
Yves BUYSSE
Jurgen CEDER
Filip DEWINTER
Anke VAN DERMEERSCH.