Bart Laeremans - Vlaams Belang
 
Eresenator
 
Geboren te Gent op 17 april 1966

Licentiaat in de rechten (KULeuven)
Post-graduaat in de media en in de informatiekunde (KULeuven)

Gewezen advocaat

Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Grimbergen)
1995-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
12 juli - 8 oktober 2007 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2008 : lid van het partijbestuur van het Vlaams Belang
2010-2014 : gecoöpteerd senator
Sinds 19 juli 2022 : burgemeester (Grimbergen)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-11/10/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
8/2/2011-16/3/2011 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
16/3/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Erfrecht"
14/9/2011-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
29/9/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
11/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
18/4/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat