Anke Van dermeersch - Vlaams Belang
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Bureaulid
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
e-mail: [email protected]
Correspondentie Amerikalei 98
2000 Antwerpen
Geboren te Antwerpen op 27 oktober 1972

Licentiaat in de rechten (UIA)
Master in tax law (UIA)

Gewezen advocate-fiscaliste

2003-2014: senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2007 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
2007-2009 : ondervoorzitster van de Senaat
2011-2019 : voorzitster van de VB-fractie (Senaat)
Sinds 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 18 juli 2019 : Bureaulid


Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-20/7/2004 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
11/12/2008-16/7/2009 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
16/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-14/9/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
8/2/2011-16/3/2011 Lid Werkgroep "Erfrecht"
16/3/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
22/6/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
14/9/2011-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
14/9/2011-22/6/2012 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
14/9/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
14/9/2011-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
7/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
31/5/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
18/7/2019- Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/10/2019- Lid Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie : afvaardiging Senaat