3-2323/1

3-2323/1

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

20 MAART 2007


Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet

(Ingediend door de heer Joris Van Hauthem c.s.)


TOELICHTING


Zie stuk nr. 3-2140/1.

Joris VAN HAUTHEM
Yves BUYSSE
Jurgen CEDER
Frank CREYELMAN
Nele JANSEGERS
Anke VAN DERMEERSCH
Karim VAN OVERMEIRE
Wim VERREYCKEN.

VOORSTEL VAN VERKLARING


De Kamers verklaren dat er redenen zijn tot herziening van artikel 180 van de Grondwet.

15 maart 2007.

Joris VAN HAUTHEM
Yves BUYSSE
Jurgen CEDER
Frank CREYELMAN
Nele JANSEGERS
Anke VAN DERMEERSCH
Karim VAN OVERMEIRE
Wim VERREYCKEN.