Joris Van Hauthem - Vlaams Belang
 
Ere-ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
 
Geboren te Anderlecht op 29 november 1963

Licentiaat in de moderne geschiedenis (KULeuven)
Bijzonder diploma in de audiovisuele communicatiemedia (KULeuven)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (KULeuven)

Gewezen ambtenaar

1988-1989 : parlementair secretaris
1989-1994 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-2014 : lid van het Vlaams Parlement
1995-2010 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
1999-2004 : ondervoorzitter van de Senaat
2001-2015 : gemeenteraadslid (Lennik)
2003-2007 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
2004-2009 : voorzitter van de VL. BLOK-fractie (Senaat) (VB-fractie geworden sinds 17 november 2004)
2009-2012 : ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
2012-2014 : voorzitter van de Vlaams Belang-fractie (Vlaams Parlement)


Overleden op 25 maart 2015 te Lennik


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
18/12/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
19/1/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven): afvaardiging Senaat
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-14/7/2004 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
1/8/2003-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
14/7/2004-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
20/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
18/10/2007-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
14/7/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat