3-1701/2

3-1701/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

23 MEI 2006


Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van Hissène Habré aan België


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW HERMANS EN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE

In het dispositief, punt 2, de woorden « en spoort de regering aan te volharden in haar voornemen (...) Senegal zijn internationale verplichtingen niet nakomt » doen vervallen.

Verantwoording

Om diplomatieke en psychologische redenen is het beter zich niet op één procedure vast te pinnen.

Margriet HERMANS
Lionel VANDENBERGHE.