Margriet Hermans - Open Vld
 
Geboren te Turnhout op 17 maart 1954

Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (Frans, Engels en geschiedenis)

Zaakvoerster
Artieste

1999-2009 : lid van het Vlaams Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Vlaamse Raad)
2001-2006 : gemeenteraadslid (Oud-Turnhout)
2004-2009 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2006-2007 : vast lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
22/7/2004-4/5/2005 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
22/7/2004-2/5/2007 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
22/7/2004-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
22/7/2004-28/4/2005 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
31/8/2004-2/5/2007 Tweede ondervoorzitter Bijzondere commissie "Globalisering"
20/10/2004-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/11/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
28/4/2005-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
19/5/2005-2/5/2007 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/10/2006-2/5/2007 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-30/6/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
24/12/2007-30/6/2009 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
5/3/2009-30/6/2009 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"