3-193/2

3-193/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

4 NOVEMBER 2003


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER VANDENBERGHE


De commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en voor de Landsverdediging heeft het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (zie stuk Senaat, nr. 3-193/1, BZ 2003) besproken tijdens haar vergadering van 4 november 2003.

1. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken verklaart dat de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en Thailand een economische overeenkomst van het klassieke type is. De overeenkomst werd na een bijzonder lange onderhandelingsperiode definitief afgerond na het bezoek van de eerste minister aan Thailand. De inhoudelijke basis van de overeenkomst werd gevormd door een overeenkomst die Thailand eerder met Zweden heeft gesloten.

2. BESPREKING EN STEMMINGEN

De artikelen 1 en 2, alsmede het wetsontwerp in zijn geheel, worden zonder verdere bespreking eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitster,
Lionel VANDENBERGHE. Anne-Marie LIZIN.

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst
van het wetsontwerp
(zie stuk Senaat, nr. 3-193/1 BZ 2003)